Home

Biotehnologii alternative

Biotehnologie - Wikipedi

Definiții. Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele grecești bios - viață, tehnikos - tehnici și logos - studiu. Termenul de biotehnologie a fost utilizat pentru prima dată în 1910 de către Thomas H. Morgan, având semnificația proceselor care realizau produse din materiale brute cu ajutorul organismelor vii.. Convenția ONU pentru diversitatea biologică definește. Biotehnologii industriale (acestea cuprinzând biotehnologii farmaceutice, alimentare şi biotehnologii de depoluare). Biotehnologii agricole (care cuprind două mari domenii: biotehnologii vegetale şi biotehnologii în zootehnie) Biotehnologii medical-veterinar deşeurilor, energiei alternative, biocombustibililor, bioremedierii mediului; • Abilitatea de a lucra independent şi în echipă la nivel naţional şi internaţional, în mediu Biotehnologii microbiene aplicate in agricultura durabila A BTH.II.2.M3.03.1 .OP 2-2 7 E - - - - -

E13: Microscopie electronică cryo-TEM – ICECHIM

rea unor surse alternative de energie si elaborarea unor biotehnologii de obtinere a combustibililor pornind de la materii prime regenerabile ocupä un loc privilegiat. Biotehnologia si sursele alternative de . Biocombustibilii sunt considerati -car- bon deoarece cantitatea d Biotehnologiile industriale aduc alternative de procese mai curate și sustenabile pentru operații industriale și agroalimentare. Biotehnologiile industriale oferă noi metode de producție pentru produse existente și oferă posibilitatea dezvoltării unor produse complet noi Proiect-biotehnologii. Mariana Catrinoiu. Defini ii: ț • Denumirea de biotehnologie provine de la cuvintele grece ti bios -via ă, tehnikos -tehnici i logos -ș ț ș studiu. Termenul de biotehnologie a fost utilizat pentru prima dată în 1910 de către Thomas H. Morgan, având semnifica ia proceselor care realizau produse din materiale. 92 Alternative bioasistate de producere a structurilor organice complicate 93 bioanaliza 99 Biotehnologii 100 Biotehnologii agricole 101 Biotehnologii agricole 102 Biotehnologii de obtinere biopreparate terapeutic active, cu impact major in medicina regenerativa 103 Biotehnologii in ameliorarea plantelor 104 Biotehnologii in cresterea.

Tehnologii generice - Wikipedi

 1. Biotehnologii de tratare a deseurilor organice . Biotehnologia compostarii. Caracteristici generale ale compostarii . Desi poate parea un simplu proces de putrezire si descompunere a materiilor organice, compostarea a fost definita de numerosi oameni de stiinta, preocupati temeinic de intelegerea intimitatii acestui process
 2. ACASĂ. Facultatea de Biotehnologii. Ştiinţa reprezintă cunoaştere organizată. Cercetare de înaltă calitate. Investește în viitorul tău! Inovare. Tehnologii avansate
 3. Master: Biotehnologii Microbiene și Celulare: Bibliografie Alternative Splicing Detection Tool, A novel PERL algorithm for sensitive detection of splicing events Bioinformatics and Medical Informatics: Collaborations on the Road to Genomic Medicine? Bioinformatics Explained (BioStars

(PPT) Proiect-biotehnologii Mariana Catrinoiu - Academia

From 2006 Scientific Bulletin Series F. Biotehnologies has been published annually in printed version in English language. In 2011 the journal has got an electronic ISSN and is also published on-line. From 2020, Scientific Bulletin Series F. Biotehnologies has been published twice a year in electronic and printed versions, in English language Probiotic detergents are increasingly used and are a real alternative for limiting the use of chemical cleaners, chemical disinfectants and antibiotics. They therefore have a great future because they contribute to animal health, to the hygienic production of food products of animal origin and to their harmlessness and to consumer health and. ICECHIM oferă o gamă largă de servicii de analize de laborator, atât acreditate RENAR, cât și în regim neacreditat. SERVICII. Promovarea tehnologiilor cu potențial de valorificare în rețele naționale și internaționale, mass-media, expoziții, evenimente științifice și de brokeraj. CTT Biotehnologii, Bioresurse si Bioproduse pentru Bioeconomie; Materiale și Nanomateriale Polimerice Inteligente; Tehnologii noi și emergente; GRUPURI DE CERCETARE-DEZVOLTARE. E1: Materiale polimerice avansate și reciclare polimeri; E2: Bioresurse alternative și biocombustibili; E4: Bioproduse; E5: Laborator de analize, teste, încercăr

338 Lucr ări ştiin Ńifice Zootehnie şi Biotehnologii , vol. 41(1) (2008 ), Timi şoara INFLUENCE OF SOME TECHNOLOGY FACTORS ON FEEDING RED CLOVER HEIGHT INFLUEN łA UNOR FACTORI TEHNOLOGICI ASUPRA ÎNÂL łIMII TRIFOIULUI RO ŞU PENTRU FURAJ NI łU IULIA *, NI łU A. C. ** *Faculty of Environmental Engineering, Târgovi şte, România ** D.S.V.S.A. Dâmbovi Ńa, Români 1.3.5 Biotehnologii medicale şi farmaceutice 1.3.6 Bioanaliza 1.4 Stiinta medicamentului 1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo in procesul de proiectare a medicamentelor generice 1.4.2 Modelarea matematica pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, in vederea dezvoltarii de metode alternative, biorelevante, la metodele in viv

Specializarea Biotehnologii pentru industria alimentară are drept scop pregătirea specialiştilor cu studii superioare - ingineri pentru unităţile de producţie în care se obţin produse alimentare, alimente funcţionale, suplimente nutritive sau aditivi pentru industria alimentară prin procese biotehnologice Alternative method that is supposed to give aqueous dispersions an optical clarity is to make aqueous microdispersions or nanodispersions in which dispersed oil droplets of vitamin E or its succinate esters and or acetate are less than about 200 Biotehnologii în industria alimentară.

Biotehnologii De Tratare a Deseurilor Organic

Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii -CABIO-CYAM Responsabil Prof. dr. Narcisa Babeanu BIOTEHNOL 97879 11 PNII 51024/2007 Studiul biochimic complex al modificarilor metabolice la stresul hidric al soiurilor autohtone de grau din Oltenia SECEMETA Culturi alternative cu potenţial de adaptare la diferite condiţii ecologice şi valorificarea complexă a acestora prin biotehnologii -CABIO-CYAM Responsabil Prof. dr. Narcisa Babeanu BIOTEHNOL 24. PNII 51024/2007 Studiul biochimic complex al modificarilor metabolice la stresul hidric al soiurilor autohtone de grau din Oltenia SECEMETA Metode alternative de epurare a apelor Prof.dr.ing. Cristina Costache1, Prof.dr.ing.Dan Robescu, Prof.dr.ing. Diana Robescu Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti, România 1. Rezumat: Apele. The profile of the biotechnology engineer. Biotechnology engineers have competences in solving important agricultural problems: microreproduction of plants through genetical engineering techniques, in vitro tissue and cell culture creation, technological improvement of plants and animals, enhancement of nutritional values and animal health, conservation of plant and animal genetical resources.

Acasă - Usam

Livrabil: soluri alternative identificate, protocol de cultivare al camelinei pe terenuri alternative. Subactivitatea 1.2 Dezvoltarea programului de biofertilizare a culturii de Camelina: va fi elaborat un protocol de cultivare a camelinei în condiţii de minimă fertilizare sau cu utilizarea de biofertilizatori TEHNICI DE SEPARARE SI CONCENTRARE IN BIOTEHNOLOGII. Download. TEHNICI DE SEPARARE SI CONCENTRARE IN BIOTEHNOLOGII. Daniela Elenciuc. PROCESUL BIOTEHNOLOGIC• Punerea la punct a unui bioproces industrial necesită o strânsă colaborare între specialişti din diverse domenii:-biochimie, -genetica, -enzimologie, -microbiologie, -inginerie. Aceştia au mai acuzat oficialii români că susţin în principal interesele marilor companii, în detrimentul micilor producători() Printre revendicări s-au numărat: menţinerea interdicţiei privind cultivarea hibrizilor obţinuţi prin biotehnologii şi crearea unei baze genetice alternative, alcătuită din soiuri tradiţionale De-a lungul timpului, temele de cercetare au vizat domeniile: biologie moleculară aplicată, biotehnologii microbiene aplicate în agricultură, surse alternative de energie şi biomasă, epurare biologică, protecţia şi remedierea solurilor şi a apelor, controlul integrat al resurselor de apă şi sol, microbiologie, tehnologii de. biotehnologii - Italia / Tintiti intreprinderile din 'Trentino si Trentino Alto Adige Südtirol' specializate in domeniul 'biotehnologii'

Bioinformatica aplicata - 85

Scientific Bulletin Series F

Probiotic Cleaning Preparations Versus Chemical

PDF | On Jan 1, 2015, А. Н. Ножевникова and others published Мультивидовые биопленки в экологии, медицине и биотехнологии | Find. The biosorption (sorption of metallic ions from solutions by live or dried biomass) offers an alternative to the remediation of industrial effluents as well as the recovery of metals contained in. Utilizarea logicii şi raţiunii pentru a identifica punctele tari şi punctele slabe ale soluţiilor alternative, concluziilor şi abordărilor diferitelor probleme. 63. Înţelegerea textelor citite. Înţelegerea propoziţiilor şi paragrafelor scrise în documentele ce ţin de postul respectiv. 63

Use of essential oils as an alternative in insect pest management programmes is a sustainable alternative as they can be obtained from nature. Essential oils can be used as contact toxicity, fumigant toxicity, repellent, oviposition inhibitory and developmental inhibitory agents. Chimie si Inginerie Chimica Biotehnologii Industrie. grounds or leftovers from wine production) are alternative sources functional compounds that can be used to formulate innovative products [9]. Studies regarding human and animal gut microbiota biodiversity and dynamics have expanded during the last two decades, proving the essential role it plays in maintain-ing body host health

ICECHI

Stabilirea unor alternative de maximizare a potentialului funcţional al produselor alimentare Gestion area eficientă bazată pe biotehnologii a resurselor agroalimentare Studiul posibilităţilor de nanoincapsulare a unor compusi biologic activ alternative în cadrul Bioeconomiei (BIO-ECO) Reconstrucţia ecologică prin procedee de microremediere a solurilor degradate de activităţile miniere (RECOSOL). Referinţe:CV JURCOANE, ŞTEFANA-ELENA Membru Asociat Profesor univ. dr., prodecan al Facultăţii de Biotehnologii, Universitatea de Științ METODE ALTERNATIVE DE OPTIMIZARE A CONTROLULUI PARAZITOLOGIC AL TRICHOSTRONGILIDOZELOR LA OVINE SI DE PREVENIRE A CHIMIOREZISTENTEI LA ANTIHELMINTICE ELIGIBIL 26 PN-III-P4-ID-PCE- Rezultate finale privind eligibilitatea - Domeniul Stiintele vietii aplicate si Biotehnologii RO 132767B1 BOPI5/2019 Peliculă filmogenă cu polimer compozit pentru retenţia produşilor de degradare de pe suprafeţele picturale şi procedeu de obţinere a acesteia. Ion Rodica Mariana, Ion Nelu, Nechifor Gheorghe, Teodorescu Sofia . RO 130655B1 BOPI 4/30.04.2019 Compoziţie pentru învelişuri alimentare comestibile pentru fructe şi legume proaspete şi minim procesat

Biotehnologii, Bioresurse si Bioproduse pentru Bioeconomie

 1. 1.3.5. Biotehnologii medicale şi farmaceutice 1.3.6. Bioanaliza 1.4. Știința medicamentului 1.4.1 Evaluarea in vitro/ in vivo în procesul de proiectare a medicamentelor generice 1.4.2 Modelarea matematică pentru corelarea datelor in vitro cu cele in vivo, în vederea dezvoltării de metode alternative, biorelevante, la metodele in viv
 2. ate de bacterii multirezistente la antibiotice
 3. Elvetia: parcugeți 64 potențiali furnizori din sectorul biotehnologii pe Europages, platforma de resurse B2B internațională
 4. Biotehnologii Guta Ionela Catalina National Research and Development Institute for Biotechnology in Horticulture Stefanesti-Arges New approches in Romanian grapevine virology: characterization of fleck virus and improvement the alternative sanitation methods 74,36 8 PN-II-RU-PD-2012-3-0224 Stiintele vietii aplicate si Biotehnologii Adina Elena Cat
 5. Biotehnologii pentru industria alimentară 4636 alternative code. 28/07/2021.

E6: Biotehnologii și bioanalize - ICECHI

Industrie alimentară, Biotehnologii, Alimentație publică Domenii de interes: Obținere pe cale biotehnologică a produselor sinbiotice din semințe germinate, Obținere pe cale biotehnologică a suplimentelor alimentare cu rol funcțional, Modificări ale substraturilor biologice în timpul procesării termice și atermice, Modificări ale. Biotehnologii pentru industria alimentară Alternative Recommendations for Iheartradio Alternative Radio Here, all the latest recommendations for Iheartradio Alternative Radio are given out, the total results estimated is about 20. The promotion will run across more than 85 Alternative, Rock and Classic Rock 90s iHeartRadio stations.. Intrebarea nr. Prisacaru CM Basic prevention measures in intestinal infections are: a [x] detection of infection sources b [x] detection and treatment of carriers c [x] sanitary-hygienic measures d [ ] vaccination of susceptible persons e [x] helminth therapy immune disorders and terminal disinfection Prisacaru CM Epidemiological classification of infectiuos diseases is based on: a [x] source. lucr ări ştiin Ńifice zootehnie şi biotehnologii , vol. 41(1) (2008 ), timi şoara testing of the efficiency of some enzymatic mixtures, concerning the conversion of several lignocellulosic biomass' sourses, to reducing sugars testarea eficien łei unor preparate enzimatice, privind conversia biomasei lignocelulozice di Biotehnologii agro alimentare (pentru productia sustenabila de hrana sanatoasa si sigura, exploatarea rationala si eficienta a resurselor agricole regerenabile (nou create sau imbunatatite) Biotehnologii Industriale (bio combsutibil cu capacitate energetica mare ca alternative la conbustibilii fosili, biocatalizatori pentru aplicatii industriale

Lucr ri ştiin Ńifice Zootehnie şi Biotehnologii , vol

 1. Biotehnologii Guta Ionela Catalina National Research and Development Institute for Biotechnology in Horticulture Stefanesti-Arges New approches in Romanian grapevine virology: characterization of fleck virus and improvement the alternative sanitation methods 74.36 8 PN-II-RU-PD-2012-3-0224 Stiintele vietii aplicate si Biotehnologii Adina Elena Cat
 2. The most important developments in propolis analysis and pharmacological properties are discussed. In order to help in the Romanian propolis standardization, different methodologies for chemical composition analysis (UV-VIS, HP-TLC, and HPLC-DAD) are reviewed using new approaches and software (fuzzy divisive hierarchical clustering approach and ChromQuest software) and compared with.
 3. Overview and Conclusion article for Part 1 - Part 4, please see here. In this article, several Japanese co-operatives of different types and from various sectors are briefly introduced. The goal is not to create a directory in the sense of a comprehensive list, but rather to distill essential characteristics of the co-operative sector and the Continue reading Cooperatives in Japan.
 4. Biotehnologii odină Georgiana Gabriela Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Using composite flours in bakery. Biochemical, rheological and technological aspects 72 72 8469/05.11.2012 14 PN-II-RU-TE-2012-3-0200 Stiintele vietii aplicate si Biotehnologii Copolovici Dana Maria Aurel Vlaicu Universit
 5. d) elaborarea metodelor alternative de protecție a plantelor și promovarea agriculturii ecologice; e) elaborarea și modernizarea tehnologiilor durabile și ecologice în pomicultură, viticultură și legumicultură. 4) Direcţia strategică: Tehnologii noi de procesare a materiilor prime agricole. Biotehnologii agroalimentare
 6. Biotehnologii odină Georgiana Gabriela Universitatea Ştefan cel Mare Suceava Using composite flours in bakery. Biochemical, rheological and technological aspects 8469/05.11.2012 14 PN-II-RU-TE-2012-3-0200 Stiintele vietii aplicate si Biotehnologii Copolovici Dana Maria Aurel Vlaicu Universit

E2: Bioresurse alternative și biocombustibili - ICECHI

Tehnologii și biotehnologii avansate Application of Bioelectromagnetism (BEM) in Psychology Author: Titi PARASCHIV, Prof. PhD, Titu Maiorescu University Summary Electromagnetic waves propagate through free space, through waveguides, which is why they are the basis of telecommunications and remote measurements S-au investigat căile alternative de reglare ale organismelor nocive, bazate pe aplicarea substanţelor biologic active (feromoni sexuali și extracte vegetale) şi a entomofagilor; Biotehnologii avansate - realizări și perspective: tezele simpoz. șt. intern., 21-22 oct. 2019. Ed. a 5-a. Chișinău, 2019, p.134 Italia: parcugeți 113 potențiali furnizori din sectorul biotehnologii pe Europages, platforma de resurse B2B internațională Scopus Discontinued List 2021: In this blog post, you will get the list of all the Journals which are discontinued from Scopus. Scopus recently discontinued 18 journals from the index. Till now 663 journals are removed or discontinued from the Scopus index. In the month of February 2021, Scopus removed 18 journals Rotația culturilor în grădina de legume 2011-04-02 08:36:33. O definiție bună, dată de Dragoș Șerban este următoarea: Rotația culturilor este o practică agricolă care constă în cultivarea periodică a anumitor specii agricole, într-o ordine bine determinată, astfel încât resursele solului să se epuizeze cât mai puțin iar riscul de apariție a bolilor și dăunătorilor.

Cultural competence, also known as intercultural competence, is a continuous and life long journey to increase people's skills in being proficient in intercultural and intra cultural knowledge which can improve the ability to work with people with different culture.. Effective intercultural communication relates to behaviors that culminate with the accomplishment of the desired goals of the. Due to their direct relationship with the activity of the gut microbiota, nutraceuticals are, at present, an effective alternative for the mitigation and alleviation of the dysfunctions governed by oxidative stress. The escalation in the number of the target group patients (diabetes, cardiovascular dysfunction, cancer, etc.) has spurred the quest for alternative action methods Bacteriile metanogene sunt utilizate in biotehnologii de producere a biogazului. Microorganismele se pot grupa in 4 tipuri respiratorii dupa comportarea lor fata de O 2, si anume: Prin caile alternative ale metabolismului energic si de biosinteza se pot adapta unor conditii noi nutritive development of useful microorganisms in the digestive tract. As an alternative strategy for the use of antibiotics, prebiotics have only recently been used in aquaculture, for their beneficial effects on production performances and health status. Other members of the prebiotics group are Facultatea de Zootehnie şi Biotehnologii Departamentul I - Prof.dr. Vioara MIREŞAN. alternative la testele clasice pe animale, prin utilizarea de metode de testare in vitro, in silico şi.

Acasă. Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti este rezultatul unui parcurs academic, ştiinţific şi administrativ susţinut de mari nume ale învăţământului şi ştiinţei agronomice din România, care a debutat cu prima Şcoală agronomică din România (Şcoala de la Pantelimon), fondată în. 651 lucr ări ştiin Ńifice zootehnie şi biotehnologii , vol. 41 (2) (2008 ), timi şoara effect of housing system, age and hybrid type on the welfare of laying hens influen ła sistemului de Între łinere, vÂrstei Şi tipului de hibrid, asupra bun Ăst Ării gĂinilor ou Ătoare djuki Ć-stojČiĆ mirjana *, peri Ć lidija *, miloŠevi Ć niko Facultatea Știința și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității Dunărea de Jos din Galați a câștigat locul II la secțiunea postere la Conferința INGREDIENTS SHOW 2020, Ştiinţa ingredientelor - de la inovare și planificare, la adaptare și alegere, care s-a desfășurat online în intervalul 5-9 octombrie

Programul conferinţei abordează subiecte de la domeniile clasice, precum ştiinţa solului, cultura plantelor, sisteme de creştere a animalelor, până la aspecte care ţin de provocările curente: biotehnologii agricole, securitate şi siguranţa alimentara, schimbările climatice, noi surse alternative de energie, controlul poluării.

PENTRU BIOTEHNOLOGII ÎN HORTICULTURĂ ŞTEFĂNEŞTI ARGEŞ Oras Ştefăneşti, Şos. Bucureşti-Piteşti, nr. 37, jud. Arges, ca o cerinţă esenţială pentru ameliorarea viţei de vie prin utilizarea tehnicilor alternative de salvare a embrionilor imaturi, sau prin generarea variabilităţii genetice şi selecţi Din acest an cerul Europei va fi mult mai verde. Cercetătorii de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară (USAMV) din București, în parteneriat cu experți de la Centrul de cercetări BIOTEHGEN, au participat la stabilirea tehnologiei de cultivare a camelinei și la obținerea unui soi nou, aflat în curs de omologare la Institutul de Stat pentru Testarea și.

3 Center for Alternative and Atomic Energy, France 1) DENUMIRE REZULTAT Motor de căutare de imagini care poate pune la un loc mai multe colecții de imagini, oferind o interfață de căutare comună. 2) CATEGORIA REZULTATULUI (conform art. 74, O.G. 57/2002) Rezultat final Rezultate intermediare CARACTERISTICI ALE REZULTATULUI FINA The chickpea (Cicer arietinum L.) is a major grain legume cultivated for its edible seeds in the Mediterranean Basin, Asia and Australia.The plant is quick-growing, branched, and reaches a height between 20 and 60 cm, even up to 1 m. It has a deep taproot, down to 2 m, and many lateral secondary roots exploring the upper layers (15-30 cm) of the soil Proiectul va genera cunoștințe pentru dezvoltarea unei noi biotehnologii - așa-numita platformă de biosinteză 3D pentru producția de lapte in vitro bazată pe celule mamare cultivate în laborator. Oferind consumatorilor alternative durabile și ecologice și reducând astfel dependența de producția de lapte de la vacile de lapte. Centrul de Biotehnologii Microbiene. Jurcoane. Stefana. 94,67. Acceptat la finantare. 18. 1313. TEHNICI SI METODOLOGII INOVATIVE DE EVALUARE A RISCULUI DE HAZARD NATURAL (CUTREMURE SI ALUNECARI DE TEREN) INSTITUTUL DE GEODINAMICA AL ACADEMIEI ROMANE. Stanica. Dumitru. 94. Acceptat la finantare. 19. 334 Pada Tahun 2020, Scopus men-delist (discontinue) total 628 Jurnal. Jurnal ini tidak akan di index scopus setelah pengumuman ini muncul. Pada Edisi discontiue bulan Februari 2020, ada 570 jurnal, sementara edisi September ini meningkat menjadi 628. Ada tambahan 58 jurnal. jurnal dihentikan oleh scopus karena apa yang mereka sebut masalah publikasi (Publication Concern)

Tehnologii noi și emergente - ICECHI

After a successful first edition and a year of fortuitous break, @[263614584016649:274:Facultatea de Zootehnie si Biotehnologii Cluj] organizes the second edition of a successful event - FZB Innovation Day. FZB Innovation Day is an event that wants to promote innovative projects of students from the Faculty of Zootechnology and. Therefore, honey may be a natural alternative to sulfites for controlling enzymatic browning during fruit and vegetable processing and for obtaining juices and preserves (McLellan and others 1995; Lee 1996). Antiviral Properties. Propolis and its derivates have the capacity to inhibit virus propagation Background Itaka A key point is to promote and create an efficient supply chain, from OFFER-biomass cultivation and conversion-up to DEMAND (airlines and standards).The EU Advanced Biofuels Flightpath sets up the objective to achieve 2 million tons of sustainable biofuel per year in 2020. ITAKA will link supply and demand by connecting the full value-chain: feedstoc Platform Cooperativism Japan (PCJ) connects key stakeholders of the emerging platform economy ecosystem to create synergies in the pursuit of increased shared value, ownership, and governance. The PCJ Consortium supports the cooperative digital economy through research, experimentation, education, advocacy, documentation of best practices, technical support, the coordination of funding, and. KELTRON Recruitment 2020 notification regarding filling of Engineer & Technical Assistant Job Vacancies.The PSU organization invites online application from eligible candidates having B.Tech, M.Tech qualifications. These 19 Engineer & Technical Assistant Posts are in KELTRON, Kerala on contract basis

Strunjirea este operația tehnologică de prelucrare prin așchiere a unui material cu ajutorul unui strung.Mișcarea principală relativă dintre piesă și unealtă este mișcarea de rotație. Așchierea se obține prin acțiunea continuă a uneltei, care este un cuțit de strung.Piesa efectuează mișcarea de rotație iar cuțitul efectuează o mișcare de avans, care poate fi paralelă cu. This review presents first ever literature survey on historical development of farm animal welfare indicators and assessment in the Danube region. This area, encompassing European Eastern countries and the Balkans, is to a large extent heterogeneous in terms of culture and language. However, international (English) publications were disproportionally small compared to the amount of research.

ICECHIMICECHIM Rezultate