Home

Anexa 9 legea 153

LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Legea 153/2017 - ANEXA nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE INVATAMANT Legea 153/2017 - ANEXA nr. II - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE SANATATE SI ASISTENTA SOCIALA Legea 153/2017 - ANEXA nr. III - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE CULTURA UNITATI DE CULTURA Legea. LEGEA-CADRU nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Cuprinde si Anexele in format editabil! Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 492 din data de 28 iunie 2017. Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita. Anexe Legea 153/2017, Actualizata 2019 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Pag. 1 | Avocat Marius-Cătălin Preduț - specializat în litigii de muncă (contestare, stabilire, recuperare, egalizare drepturi salariale și alte beneficii _ recunoscute de lege personalului contractual sau funcționarilor publici) Contact www.mcp-avocati.ro Tel. 0722.415.99 ANEXA nr. VI din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (la data 01-iul-2017 actul a fost aprobat de Legea 153/2017 ) ANEXA nr. VI: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ŞI SECURITATE NAŢIONAL

ANEXA nr. VIII din LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (la data 01-iul-2017 actul a fost aprobat de Legea 153/2017 ) ANEXA nr. VIII: FAMILIA OCUPAŢIONALĂ DE FUNCŢII BUGETARE ADMINISTRAŢIE CAPITOLUL I (4)-(6) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2022 (7) Indemnizația de vacanță nu se acordă persoanelor care ocupă funcții de demnitate publică, alese și numite 1 Parlamentul României - Lege nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice În vigoare de la 01 iulie 2017 Consolidarea din data de 10 mai 2018 are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 492 din 28 iunie 2017 şi include modificările aduse prin următoarele acte: OUG 63/2017; OUG 91/2017; L 2/2018; L 80. HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia.

Legea 153/2017 - ANEXA nr

V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - nr. crt. 7 din capitolul II din anexa nr. V, ( respinge ca neîntemeiată II la Legea nr. 153/2017, respectiv sporul din anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru, punctul I, litera A, spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din unităţile de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale, cu cazare/fără cazare, care acordă servicii persoanelor (adulţi. 9. Demnitate publică Institutiile care sunt încadrate pe Anexa VII din Legea-cadru 153/2017 vor selectiona opțiunea 7.Autoritățile și instituțiile publice finanțate integral din venituri proprii Art. 1 - Capitolul 2 - Anexa 5 Legea nr. 153/2017. LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice Legea 153/2017 - ANEXA nr. I - FAMILIA OCUPATIONALA DE FUNCTII BUGETARE INVATAMANT Legea 153/2017 - ANEXA nr funcțiilor personalului plătit din fonduri publice din cadrul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, conform prevederilor art. 33 din Legea - cadru nr. 153/2017 la data de 31.03.2020 Indemni

a) din Legea nr. 153/2017. 8. Sporurile în litigiu sunt prevăzute într-una dintre anexele legii (Anexa VIII). 9. Toate aceste anexe ale legii urmează a fi aplicate în a treia etapă, adică în perioada anilor 2019 - 2022, potrivit art. 38, alin. 4 din Legea nr. 153/2017 A, 52 Capitolul II, Anexa VIII din Legea nr. 153/2017 personalului din cadrul direcţiilor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, în cazul în care salariaţii respectivi nu le-au avut în plată la data intrării în vigoare a Legii nr. 153/2017 sau drepturile lor nu au ajuns la nivelul maximal de salarizare stabilit pentru. HOTĂRÂRE nr. 153 din 29 martie 2018. pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare; h) anexa nr. 8, pentru activităţi care se desfăşoară în condiţii deosebite, cum ar fi . stres sau risc conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. h) de la cap. II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările.

Ordinul 1436/2012 | Legislatie gratuita

LISTA FUNCTIILOR SI A DREPTURILOR SALARIALE, CONFORM ART.33 DIN LEGEA 153/2017 FUNCTII AFLATE IN PLATA LA 31.02.2020 HGR 153/2018 Statut cons. Juridic Legea 153/2017 Art. 38 alin.(3) b Anexa. 8 A pct.9 Anexa 1 si 3 Anexa 2 Anexa 8 Anexa 5 Art.38(3) TESA lit.a Art.60 al.2 Art. 25 si 26 Anexa II Cap.II Art1(1) Anex a II Cap.I IArt2 (1) Anexa II. ORDIN (A) 153 26/02/2003 C.T.C.E. P. Neamt - LEGIS si familiei, Daniela Bartos Bucuresti, 26 februarie 2003. Nr. 153. ANEXA 1 NORME METODOLOGICE privind infiintarea, organizarea si functionarea cabinetelor medicale CAP. 1 Dispozitii generale ART. 1 Furnizarea serviciilor medicale in regim ambulatoriu se realizeaz Legea 153/2017 Brut Net Spor conditii deosebite -stres, risc-Anexa 8 din H.G. 153/2018 si art. 38, alin.(2) din Legea 153/2017 Spor conditii periculoase sau vatamatoare-Anexa 1 din H. 917/2017 ,lit. a), b) si c) Spor pentru orele de bloc operator-H.G. 153/2018, Anexa 2, lit.B, nr.9 58 As.Med.Pr.PL 4867 871 382 50 1738 4164 1450 9010 527

Legea 153/2017 (+Anexele), privind salarizarea

10 Profesor inv. 6006 2435 Anexa 1 art.3, 8, 16, 18 din Legea - - Situatie intocmita in baza dispoziitilor art. 33 din Legea nr. 153/2017 primar 153/2017, HG 1613/23.09.2009 - anexa nr. V, capitolul II, nr. crt. 1—4 şi 7—9, (respinge ca neîntemeiată). D.C.C. nr.431/2019: DECIZIA nr. 431 din 4 iulie 2019 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 12 alin. (2) si (5) din capitolul VIII din anexa nr. V la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri public I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, se majorează cu 15, astfel: La anexa nr. I capitolul III - Culte, litera D - Personal clerical angajat în unităţile cultelor recunoscute din România, numărul de posturi pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare va fi de 15.287

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 563 din 9 iulie 2019 Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale ART. 1 Dreptul la asigurări sociale este garantat de stat şi se exercită, în condiţiile prezentei legi, prin sistemu În continuare, vom prezenta modificările aduse Legii-cadru nr. 153/2017 prin O.U.G. nr. 91/2017. Potrivit articolului unic al O.U.G. nr. 91/2017, Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în M. Of. nr. 492 din 28 iunie 2017, se modifică și se completează după cum urmează: Art. 10 alin

indemnizatiilor. ( art. 25 alin. (1) din Legea nr. 153/2017) Art.9.-Ordonatorul de credite ( Primarul ) poate acorda lunar premii de excelenta personalului care a participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite, in limita a 5 % din cheltuielile cu salariile de baza . (art. 26 alin. (l) din Legea nr. 153/2017) 10% - Legea 153/2017, ANEXA I, Cap. I, Subcap. II B, art.16 Spor pentru munca de noapte- Legea 153/2017, art.20 Spor pentru persoane cu handicap 15% - Legea 153/2017, art.22 Spor de mobilitate - Statutul profesiei de consilier juridic, art.60 Spor de confidentialitat e - Statutu Legea-cadru nr. 153/2017; i) anexa nr.9, pentru personalul care lucrează în unităţi de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate juridică/servicii sociale cu sau fără cazare, conform prevederilor art.14 de la Capitolul II din Anexa nr.II la Legea-cadru nr. 153/2017 Legea nr. 153/ 2017 Spor de 50% din salariul de baza pt. garzi efectuate in zilele lucratoare - Anexa II, Cap.II.art.3, alin.(2) din Lg.153/ 2017 Spor conditii deosebit de periculoase, conf. H.G.nr. 153/2018 Spor de tura 15% - Anexa II Cap.II, art.1 din Legea nr.153/ 2017 Spor ore noapte 25% - art.20 din Legea nr.153/ 2017 Spor ore lucrate in.

Studiu privind productia - s

LEGE 153 28/06/2017 - Portal Legislati

 1. Asistenti Maternali Profesioni§ti HG nr. 153/2018, Anexa 9 Spor conditii deosebit de periculoase Anexa 9 , pct.l, lit.B, pct.2 25% Spor conditii deosebite de periculoase Anexa 9 , pct.l, lit.D 25% Spor condiçii deosebite (stres sau risc) Anexa 9, pct. V, lit.A pânä la Spor conditii deosebite (stres sau risc) Anexa 9, pct. V, lit.E - 15
 2. Hotărârea Guvernului nr.153/2018, începând cu data de 01.03.2018, așa cum este reglementat la art. 38 (3) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017, respectiv c) prin excepţie de la lit. a), începând cu data de 1 martie 2018, pentru personalul prevăzut în anexa nr. II, cuantumul sporurilor pentru condiţii de muncă s
 3. Anexa II Cap.II, art.1 din Legea nr.153/ 2017 Spor ore noapte 25% - art.20 din Legea nr.153/ 2017 C O N S I L I U L J U D E T E A N B R A S O V SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE SI NEUROLOGIE Cod fiscal: 43177708 BRASOV, Str. PRUNDULUI Nr.7-9; Tel.0268-411518; Tel./Fax: 0268-418988

HOTARARE 153 29/03/2018 - Portal Legislati

Hg 153 din 2018 regulament acordare sporuri pt andexa ii

Legea nr.153/201 7 Functie Gradatie Salar de baza lei cf Legii nr.153/2017 % Sp. Pericl. cf.anexa 2 din Legea nr.153/2017 Sp. Periclitate cf.anexa 2 din Legea nr.153/2017 Sp. Conditii vatamatoare anexa VII cap2a din L153/2017 Sp. Hand art.22 din Legea 153/2017 Indem. Doctorat cf.art.14 din Legea nr.153/2017 Garda med total cf, anexa 2,ca 14 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerulu cuprinsă în Anexa nr.10 la Regulamentul-cadru MOTIVE I. Prezentarea cadrului legislativ: A. Anexa nr. II Capitolul II la Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu completările și modificările ulterioare, cuprinde Reglementări specifice personalului din sănătate, din unitățile d

muncă prevăzut în Anexa II, ap.II, art.14, lit.e, la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare Sănătate şi asistenţă socială (Anexa 9, pct. V, lit II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi a condiţiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupaţională de funcţii bugetare Sănătate şi asistenţă socială (Anexa 9, pct. V, lit

lege5.r

Anexa II din Legea 153/2017 Cuantum spor acordat ptr. munca prestată în zilele de sâmb., dum. şi sărb.legale acordat conform art 2, al. 1, cap. II, Anexa II din Legea 153/2017 Cuantum spor ture acordat conform art 1, al. 1, cap. II, Anexa II din Legea 153/2017 Contravaloar e indemnizatie de hrana acordata conf. art.18 alin 5 din Legea 153/201 Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, art.5, alin 1 Spor dirigentie, Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, Spor suprasolicitar e(art.16 din Legea 153/2017) Spor control financiar preventiv (art. 15 Legea 153/2017) Indemnizatia lunara de hrana potrivit art.18 alin.1 din Lg.153/2017: Total drepturi Valoarea anuala vouchere de. Anexa 1 din Legea 153/2017, cap. I, Litera B, art.16 Indemnizatie hrana (art. 18 Legea 153/2017) Spor control financiar preventiv (art. 15 Legea 153/2017) Total drepturi 31 Profesor S Grad I peste 25 ani 6147 0 0 542 347 0 7036 32 Profesor S Grad I >=15 si <20 3744 0 0 325 231 0 430 Legea nr. 153/2017 Gradaţia de merit 25 % art. 5, anexa I cap. I, lit B, Legea nr. 153/2017 Spor CFP - art. 15 din Legea nr. 153/2017 - aplicat la salariul grila 2022 Spor doctorat - art. 14 alin. 1 din Legea nr. 153/2017 Spor complexitate -OUG 91/2017 pentru modificarea anexei VIII, cap. II, lit. A Legea 153/2017 Indemnizaţie hrană art. 18.

art. 153 alin. (9^1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzută în anexa nr. 1. ART. 2 Se aprobă modelul şi conţinutul formularelor: a) Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9^1) din Legea nr LEGEA 153/2017 LEGEA 153/2017 NU NU Referent de specialitate SSD Asistent 1,9 2.755 2.962 3.110 3.265 3.347 3.430 NU NU NU LEGEA 153/2017 LEGEA 153/2017 NU NU Referent de specialitate SSD Debutant 1,7 2.465 NU NU NU LEGEA 153/2017 LEGEA 153/2017 NU NU Referent M Superior 2 2.900 3.118 3.273 3.437 3.523 3.611 NU NU NU LEGEA 153/2017 LEGEA 153. 9 VACANT inspector I S superior 1 Anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III lit.b, pct.2 Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Arad nr. 84/31.03.2021 Anexa de salarizare/ Legea nr. 153/2017 STATUL DE FUNCȚII PENTRU DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI ARAD Nr. posturi Clasă studii Nivelul studii lor. nr.153/2018 legea nr.153/2017 anexa 1 alin.1, alin.6 si alin.8 anexa.2 art. unic lit.a pct.14 hiv/sida anexa.2 art. unic lit.a pct.15 lab anexa.2 art. unic lit.a pct.17 ti anexa.2 art. unic lit.a pct.6 anatomo anexa.2 lit.b pct.10 cpiaam spitalul clinic de boli infectioase constanta anexa.2 art. uni 153 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Legea privind aprobarea ordonantei de urgenta a guvernului nr. 2019 03 20 17 51 54 nr afisări. 153 2017 actualizata 2019 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice legea salarizarii aplicabila in anul 2019 prin modificarile si completarile aduse in 2018 si de

Hotărârea 153/2018 Legislatie gratuit

8. Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 9. Legea nr. 48/2012 privind finanţarea activităţii Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi a unităţilor subordonate We Reviewed Every Lego set. Free 2-Day Shipping + Returns! Our Research Has Helped Over 200 Million Users Find The Best Products II din anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează: 4. În Anexa nr. 9 la Regulamentul-cadru punctul I, litera A, se modifică şi va avea următorul cuprins: A. Spor de la 50% până la 75% din salariul de bază acordat personalului din Art. 9 din Anexa 1 la Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Metodologia privind acordarea salariilor diferentiate personalului din Academia de Studii Economice din Bucuresti aprobată prin Hotărârea nr. 153/31.07.2018 a Senatului Academiei de Studii Economice din Bucureşti

(9 1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (099), cod 14.13.01.10.11/9.1, prevăzută în anexa nr. 2; b) Decizie privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin II la Legea -cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, Anexa nr. 8 litera A punctul 3 şi litera C punctul 2 din Hotărârea nr. 153/2018 - pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilo Pentru scutirea/reducerea de la plata impozitului pe cladiri in conditiile prevazute de legea nr.153/2011 coroborat cu Regulamentul privind masuri de crestere a calitatii arhitectural ambientale a cladirilor adoptat prin HCL 16/20.12.2012 , ale art.286 alin.(9) din Legea 571/2003 si HCL 120/26.03.2013, se depun individual, de catre fiecare. Articol unic. — La anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificarile si completarile ulterioare, capitolul III — Culte se modifica dupa cum urmeaza: 1 Anexa nr. 9 la Ghidul Solicitantului Contract de Finanțare Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 17) Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicat, cu modificările și completările Lege-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu mod

Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului ..

 1. 153 /2018. pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor . de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru . condiții de muncă. prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017. privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 2. (9 1) din Codul fiscal, depun la organul fiscal competent formularul 099 Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, potrivit art. 153 alin. (9 1 ) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzut în anexa nr. 2 la ordin şi denumit în continuare cerere de.
 3. istratie marire salariala sau se mareste cu 25%de la 1 ianuarie ur

Lege-cadru nr.153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea ..

 1. Anexa I Capitolul I, Litera B Reglementari specifice personalului didactic din invatamant, respectiv art. 15 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri, publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica la salariul de baza detinut/aflat in plata
 2. LEGE nr. 168 din 22 iunie 2021 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 163/2020 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, precum şi pentru adoptarea unor măsuri în domeniul asigurării unor persoane în sistemul public de pensii EMITENT • PARLAMENTUL ROMÂNIEI Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 23 iunie 2021.
 3. art.34 alin.(1) din OUG nr.114/2018 coroborat cu prevederile privind majorarea salariului de bază pentru complexitatea muncii prevăzute în Anexa nr.VIII la Legea-cadru nr.153/2017 Anexa 2 -Sănătate și Asistență Socială, Cap.I, punctul 1, punctul 1.4, nr.crt. 6 din Legea nr. 153/201
 4. 153/20 18 CUANTU M ANEXA 1 pct.6-7 din HG 153/2018 SPOR ANEXA 5 1 c din HG 153/20 18 CUANT UM ANEXA 5 1c din HG 153/201 8 SPOR ANEXA 2A pct.6 din HG 153/2018 CUANTU M ANEXA 2A pct.6 din HG 153/2018 SPOR ANEXA 2C din HG 153/2018 CUANTUM ANEXA 2C pct.6 din HG 153/2018 SPOR DR. 50% din Legea 153/201 7 art.14 INDEMNIZAT IE HRANA Legea nr 153/2017.
 5. - Anexa nr. 4 A - la Programul Multianual pentru realizarea lucrărilor de protejare şi intervenţie asupra clădirilor situate în Ansamblul Urban - Centrul Istoric Oradea în conformitate cu Legea 153 din 2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural - ambientale a clădirilor în formă actualizată Municipiul Orade
 6. im brut pe ţară garantat în plată) Garda la domiciliu ANEXA nr.II Cap.II art.3,alin(6

Sentinţă civilă 489 din 25

pct. 2, cap. I, anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de salariul de bază prevăzut pentru unități clinice stabilit de lege pentru anul 2022. Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin [Art.9 al.(1), lit.d)-f) excluse prin LP98 din 28.05.10, MO117-118/09.07.10 art.359] c 1) șef și șef adjunct al oficiului teritorial al Cancelariei de Stat; [Art.9 al.(1), lit.c 1) introdusă prin LP153 din 14.07.17, MO301-315/18.08.17 art.523] g) conducător şi adjunct al conducătorului serviciului descentralizat, organizat în unitatea. TRANSPARENTA VENITURILOR SALARIALE - 30.08.2020 conf. Art.33 din Legea nr.153/2017 nr. crt. sectia functia nor ma (ore /zi) Salar incadrar e Salar sporuri perm Salar garzi Spor CP Anexa 1 HG 153/201 8 (%) Spor CDSR Anexa 8 HG 153/201 8 (%) Spor CDP Anexa 2 HG153/2 018 (%) Spor CDP Rad.Anexa 5 HG 153/18 (%) SCDP COVID SUPLIME NTAR (%) Titlu. Art. I. - Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 492 din 28 iunie 2017, cu modificările și completările ulterioare, 9. La anexa nr. II capitolul I punctul 2 litera b),.

Art. 1 - Capitolul 2 - Anexa 5 Legea nr. 153/201

Legea 153/2017 Anexa I cap. I subcap. IIB Salariu diferențiat Legea 153/2017 Anexa I cap. I subcap. IIB Indemnizatia de hrana Art. 18 din Legea 153/2017 lei 1 PROFESOR 5-10 2 6,049 950 0 10 unde este cazul unde este cazul 346.6 Anexa 1- Inventarul zona prioritară 1 - Cetatea Brașov. Anexa 2 - Zone prioritare de intervenție. Anexa 3 - Criterii de intervenție . 2. COMISIA TEHNICĂ PENTRU APLICAREA LEGII 153/2011 modificata si completata prin Legea 166/2016 Scopul Comisiei: abordarea unitară și coerentă a reabilitării patrimoniului construit pri

LA DATA DE 31.03.2019, CONFORM ART. 33 DIN LEGEA 153/2017 ANEXA I CAP II a) Funcții de conducere Nr. Crt. Denumire funcție grad/ treapta gradație/ gradul cf. Lg. 153/2017 Nivel studii Salariu de bază brut -lei- Pentru normă întreagă Valoarea lunară a indemni-zației de hrană Valoarea indemni-zație de handicap Indemnizație pentr Legea educatiei nationale. Legea nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 201 Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021, indemnizațiile lunare pentru funcțiile de demnitate publică și funcțiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, se mențin la nivelul aferent lunii decembrie 2020. Începând cu luna ianuarie 2021, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor.

Decizie 947 din 17.12.2019 - Legea nr. 153/2017. Aplicarea ..

Acordarea sporurilor prevăzute de Legea 153/2017

In Monitorul Oficial nr. 239 din 9 martie 2021 a fost publicata Decizia ICCJ nr. 7 din 8 februarie 2021 referitoare la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 38 alin. (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art. 34 alin (6) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, salariul de bază va fi recalculat, după caz, prin raportarea salariului de bază astfel cum a fost stabilit în urma aplicării prevederilor art. 38 alin

Regulamentul-cadru privind stabilirea locurilor de muncă

I din Capitolul I din Anexa nr. III la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice este neconstituțională . Neconstituționalitate - D.C.C. nr. 413/2021 (M. Of. nr. 687/12.07.2021): sintagma alte instituții de spectacole sau concerte cuprinsă la pct Anexa B. Declaraţii privind reciclarea şi WEEE Lenovo îi încurajează pe proprietarii echipamentelor IT să-şi recicleze cu responsabilitate echipamentele de care nu mai au nevoie. Lenovo oferă o varietate de programe şi servicii pentru a-i asista pe proprietarii de echipamente la reciclarea produselor IT Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 28 iunie 2017 Notă Conform alin. (1) al art. 16 din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 68 din 6 noiembrie 2019, publicată în MONITORUL