Home

Deciziile comisiei pentru situatii exceptionale

Decizii importante luate astăzi de Comisia Situații

  1. Redăm textul integral al dispoziției: În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001.
  2. a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, moratoriul instituit asupra controalelor de stat nu se aplică asupra controlului efectuat în privința inspectării fondului forestier și acvatic de stat. 21. Se suspendă preluarea de către Biroul Migrație și Azil a cererilor d
  3. CHIȘINĂU, 4 apr - Sputnik.Membrii Comisiei Situații Excepționale s-au întrunit vineri seara într-o nouă ședință unde au fost discutate mai multe aspecte ce țin de situația epidemiologică, precum și despre noile acțiuni întreprinse pentru gestionarea situației de criză provocate de epidemia de coronavirus, fiind adoptată dispoziția cu numărul 13
  4. ute în urmă s-a finalizat ședința Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, care în condițiile Stării de urgență a adoptat următoarele decizii
  5. Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) s-a întrunit ieri în ședință și a aprobat noi decizii, transmite TRIBUNA. Astfel, Comisia a dispus: ⦁ Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și prin derogare de la prevederile punctului.

Vedeți mai jos deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova: DISPOZIȚIA nr. 2 din 20 martie 2020 În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență,punctele 6, 7, 8. În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, pct. 6-9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Excepționale a.

Vă prezentăm mai jos textul integral al documentului: În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea. 2.Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor institui măsurile de sănătate publică conform Planului de pregătire și răspuns la infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) - versiunea 2, în corespundere cu gradul de alertă din teritoriul administrativ gestionat, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de. Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri: 28.1. contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova; 28.2

11.2. va înainta Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova propuneri pentru repatrierea cetăţenilor Republicii Moldova, acordînd prioritate copiilor, studenţilor, persoanelor aflate la tratament medical, altor cetăţeni aflaţi în dificultate. 12. Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, punctelor 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale și/sa Deciziile luate! Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova s-a întrunit, astăzi, într-o nouă ședință, informează TRIBUNA. Astfel, s-a dispus: 1. Termenele de valabilitate ale actelor permisive (Autorizația sanitară de funcționare și Certificatul de acreditare în sănătate) eliberate prestatorilor de servicii. În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgenţă, de asediu şi de război, cu art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgenţă, cu punctele 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situaţii.

Ast ăzi a avut loc Comisia pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova. În calitate de raportor, Şeful Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale al MAI, Mihail Harabagiu, a oferit informaţii despre situaţiile excepţionale din perioada 07.07-11.07 curent, înregistrate pe teritoriul ţării. Şeful Serviciului s-a mai referit la controalele tehnice de. Membrii Comisiei au decis că în cazul în care o unitate economică indiferent de tipul de proprietate şi formă de organizare juridică, încalcă regulamentele sanitare, măsurile de sănătate publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale şi/sau hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate. publică instituite prin deciziile Comisiei pentru Situații Excepționale și/sau hotărârile Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică, iar continuarea activităţii sale pune în pericol sănătatea publică, conducătorul subdiviziunii teritoriale a Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică suspendă activitatea acestei Astăzi, 31 iulie, scafandrierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au recuperat corpul neînsuflețit a minorului în vârstă de 15 ani, care pe data de 29 iulie s-a înecat în râul Nistru, în preajma localității Ustia, raionul Dubăsari

Urmare a ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova din 24 martie 2020, au fost aprobate mai multe măsuri ce vizează și activitatea agenților economici, sectorul energetic și cel al transporturilor în confruntarea efectelor generate de evoluția situației epidemiologice În municipiile Chișinău și Bălți va fi interzisă circulația persoanelor în afara locuințelor între orele 23.00 și 5.00, începând cu data de 3 aprilie, conform unei decizii a Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova s-a întrunit ieri-seara în ședință și în condițiile Stării de urgență a adoptat multe decizii, informează TRIBUNA. Astfel, s-a dispus: Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar, până la data de 31 martie 2020 inclusiv, cu. Decizia nr.5 din 30 martie 2020 a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău . Telefoanele Primăriei Chișinău Serviciul de Presă: + 373 22 20 17 07, drp@pmc.md Fax +373 22 22 31 45. Telefonul de încredere anticoruptie Tel: 080055555 Linia Verde Antitrafi

COVID-19 Moldova: Ultimele decizii adoptate de Comisia

1) Regulamentul Comisiei pentru Situatii Excep!ionale urgen!e de sänätate publicä a Ministerului Sänätätii, Muncii Protectiei Sociale, conform anexei nr. 1. 2) Componenta nominalä a Comisiei pentru Situatii Exceptionale urgente de sänätate publicä a Ministerului Sänätälii, Muncii Protectiei Sociale, conform anexei nr. 2; 2 Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova a aprobat Dispoziția Nr.10 ce privește un șir de măsuri care urmează a fi întreprinse în țară pe timp de pandemie. Într-o postare pe o rețea de socializare, premierul Ion Chicu a făcut publice toate regulamentele și deciziile luate în conformitate cu această dispoziție. La data de 5 aprilie 2017, a avut loc Şedinţa Comisiei pentru Situaţii Excepţionale cu prezenţa membrilor Comisiei: vicepreşedintelui raionului şi a Comisiei Valeriu Casapu, directorului general-adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Siguranţa Alimentelor- Vsevolod Stamati, a reprezentanţilor DRSA, IP Donduşeni, CSP, Întreprinderii Silvocinegenetice, Centrelor de Sănătate. Contestarea deciziilor Comisiei pentru situații excepționale. Care este procedura. Dispozițiile normative și individuale ale Comisiei pentru situații excepționale se contestă direct în instanța de judecată în termen de 24 de ore din momentul afișării pe pagina oficială a Guvernului. Norma este prevăzută în ultima decizie a.

Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri: 7.1. contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispoziţiilor Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova privind declararea stării de urgenţă, punctelor 6, 7, 8 şi 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Dispoziţia nr. 6 din 26 aprilie 2021 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova, Comisia pentru situaţii excepţionale Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) s-a întrunit ieri în ședință și a aprobat noi decizii. Astfel, Comisia a dispus: ⦁ Prin derogare de la prevederile punctului 3 din Hotărîrea nr. 9 din 15 martie 2020 a Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și prin derogare de la prevederile punctului 13 din Dispoziția nr. 2 din [ Deciziile în detaliu ale Comisiei pentru Situații Excepționale 1 Aprilie 87 Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova s-a întrunit ieri - seara într-o nouă ședință și au fost adoptate mai multe decizii, informează CURENTUL Avocatul Poporului pentru drepturile copilului consideră că deciziile recente ale Comisiei Situații Excepționale, în special restricțiile privind parcurile și circulația pe timp de noapte, nu ar fi îndeajuns de argumentate și rezonabile. În același timp, instituția a solicitat optimizarea viitoarelor decizii și modificarea strategiei de imunizare a populației, pentru o mai mare.

UPDATE/DOC: Deciziile Comisiei pentru Situații

Deciziile privind instituirea măsurilor restrictive, pe perioada stării de urgență, vor fi luate de către Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova. Hotărârile comisiei vor intra în vigoare la data emiterii și sunt obligatorii. Printre membrii Comisia pentru Situații Excepționale se regăsesc miniștrii Finanțelor, Afacerilor Interne, Apărării, Justiției și. Vicepreşedintele Comisiei: Şeful Secţiei SE: Ceban Vitalie: 5: Secretarul Comisiei: Secretarul Consiliului Raional: Ciur Dmitri: 6: Şef serviciul Înştiinţare şi transmisiuni: Reprezentant S. A. Moldtelecom: Coroi Ruslan Bernevec Igor 7: Şef serviciul protecţia animalelor şi plantelor: şef Serviciul Teritorial pentru. Siguranţa. Un set de măsuri incluse în angajarea de răspundere a Guvernului, suspendate prin decizia Curții Constituționale, au fost aprobate azi în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale. Premierul Ion Chicu anunță că pe această cale cetățenii vor continua să beneficieze de suportul de șomaj. Iată și alte decizii Prim-ministrul Ion Chicu anunță că a fost prelungită perioada de zile libere pentru angajații din sectorul bugetar. Astfel, în săptămâna de după Paști este considerată liberă. Procesul educațional de la dinstanță, însă, nu este suspendat. Ion Chicu a menționat că această decizie a fost luată la ședința Comisiei pentru Situații Excepționale. Astfel, în perioada 21-1 Dispoziția nr. 18 a Comisiei pentru Situații Excepționale. Comisia pentru Situații Excepționale a adoptat astăzi, 15 aprilie 2020, Dispoziția nr. 18, prin care a fost aprobat graficul curselo

6.2.1. pentru subiecţii subvenţiei care şi-au sistat total sau parţial activitatea în conformitate cu deciziile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi/sau cu dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova se acordă o subvenţie în mărimea sumei achitate a impozitului pe venit, a. Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova. In conformitate cu pct. 3 4 al Dispozitiei nr. 6 din 26 martie 2020 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova zilele de 30 martie - 03 aprilie 2020 se declarä zile de odihnä pentru toate unitätile din sectorul bugetar După ridicarea stării de urgenţă, ajutorul de şomaj pentru toţi şomerii se va acorda în condiţiile Legii nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forţei de muncă şi asigurarea de şomaj. 22. Punctul 10 din Dispoziţia nr. 15 din 8 aprilie 2020 a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova se abrogă. 23 Articolul precedent Ședința Comisiei din sectorul Ciocana pentru situații excepționale din data de 10.04.2020. Articolul următor O rețea de hipermarketuri din Moldova va oferi produse alimentare persoanelor social - dezavantajate din capitală. AloCapitala

În conformitate cu Hotărîrea Comisiei Naţionale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 54 din 29 aprilie 2021, în temeiul art. 55 din Legea nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătăţii publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, ca urmare a analizei evoluţiei situaţiei epidemiologice, Comisia pentru Situații. Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova DISPOZIŢIA nr. 1 din 1 aprilie 2021în conformitate cu art. 22 din Legea nr, 212/2004 privind regimul stării de ur În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 49/2021 privind declararea stării de urgență, punctelor 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001, Comisia pentru Situații. La Glodeni, astăzi, a avut loc o ședință extraordinară a Comisiei pentru situații excepționale a orașului. Astfel, s-a luat decizia de a se întreprinde mai multe măsuri speciale pe perioada de carantină. 1.În legătură cu instituirea regimului de carantină în oraşul Glodeni începînd cu data de 14.04.2020, ora 08.00. Primăria or În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1340/2001 și în contextul Dispoziției nr.1 din.

Prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, președintele Comisiei pentru Situații Excepționale (CSE), a declarat astăzi după ședința Centrului unic de comandă a stării de urgență că decizia de a interzice ieșirile în spatii verzi, parcuri şi terenuri, a fost nu foarte bine gândită şi urmează să fie revizuită la următoarea întrunire a CSE, transmite MOLDPRES

Deciziile adoptate de Comisia pentru Situații Excepționale

Comisia pentru situa{ii excep{ionale a raionului Strlseni DISPOZIIE nr. 2 din 04 aprilie 2021 in legituri cu declarareaprin Hotir6rea Parlamentului rr.4912021 a stdrii de urgen{d, pe intreg teritoriul Republicii Moldova, in perio ada I aprilie - 30 mai 2021, in temeiul art.2l a1in.(l) al Legii nr.2l2l2O04 privind regimul starii de urgent6, de asediu qi de rdzboi, Hotdrdrilor Guvemului nr 28. Deciziile privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării personale a agentului constatator pot fi contestate în baza următoarelor temeiuri: 28.1. contravenientul a fost sancţionat pentru o faptă care nu vizează încălcarea dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a Republicii Moldova a introdus în ședința de astăzi noi restricții, valabile pe perioada stării de urgență, decretată în țara noastră pe perioada 1 aprilie - 30 mai. Măsurile au fost anunţate pe prim-ministrul interimar Aureliu Ciocoi, care este şi președintele Comisiei, transmite. Chişinău, 24 mar. /MOLDPRES/. În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării de urgență, punctele 6, 7, 8 și 9 din Regulamentul Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1340/2001, Comisia. Decizia de ultimă oră a Comisiei pentru Situații Excepționale 10.04.2020 Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat astăzi mai multe decizii legate de acordarea ajutorului de șomaj, plata salariilor de către agenții economii, majorarea ajutorului social pe perioada stării de urgență

DOC // Ultimele 15 decizii aprobate de Comisia pentru

Dispozițiile Comisiei pentru Situații Excepționale a

Dispoziția Comisiei raionale pentru situații excepționale. În legătură cu declararea stării de urgență prin Hotărârea Parlamentului nr.49/2021 pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 01 aprilie-30 mai 2021 și întru executarea Dispoziției nr.1/2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republici Moldova, Comisia. În această după amiază, autoritățile naționale au convocat o nouă ședință a Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale.Ședința a fost condusă de Prim-ministrul Ion Chicu. Potrivit unui comunicat al Guvernului Republicii Moldova, subiectul ședinței a fost evoluția situației epidemiologice în țară și în regiune, dar și măsurile decise pe platforma Comisiei. Cer Comisiei pentru Situații Excepționale să-și revizuiască Decizia nr. 1 din 01.04.2021 și să anuleze interzicerea desfășurării întrunirilor publice. Recomandă ca toate deciziile ulterioare referitoare la restricționarea dreptului la libertatea întrunirii în timpul pandemiei de COVID-19 să fie luate pe baza unei analize atente. Urmare a instituirii de către Parlament a stării de urgență pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 60 zile, astăzi Comisia pentru Situații Excepționale s-a întrunit în ședință pentru a discuta și a decide asupra noilor restricții ce vor fi impuse.Se reiterează măsurile de protecție și prevenire aprobate anterior prin Hotărîrile Comisiei Naționale.

Deciziile NOI ale ședinței Comisiei pentru Situații

Video: Hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate

Comisia pentru Situații Excepționale - într-o nouă ședință

Va prezintam mai jos o scurta analiza a prevederilor a 9 (noua) Hotarari ale Comisiei nationale extraordinare de sanatate publica ce au fost aprobate in perioada 2 februarie - 15 martie 2020, precum si a Dispozitiilor 1-5 emise in perioada 18 - 25 martie 2020 ale Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova 1.. Primele interdictii au fost aprobate incepand cu 10 martie 2020. Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat ieri cea de-a șasea dispoziție de la instituirea stării de urgență în R. Moldova. Această dispoziție conține mai multe restricții pentru cetățeni, menite să oprească răspândirea temutului coronavirus pe teritoriul R. Moldova, a precizat premierul Ion Chicu

Chicu, după ședința Comisiei pentru Situații Excepționale: Nu permitem ca politicienii iresponsabili să pună sub lovitură sute de mii de oameni Comisia pentru Situații Excepționale (CSE) a aprobat astăzi mai multe decizii legate de acordarea ajutorului de șomaj, plata salariilor de către agenții economii, majorarea ajutorului. Comisia pentru Situații Excepționale a luat în această seară mai multe decizii care vor fi aplicate de către autorități în zilele următoare! Una dintre ele ține de două puncte de trecere terestră care se situează la hotar cu România şi Ucraina, care urmează a fi închise din data de 29 martie 2020 pentru un termen nedeterminat Comisia pentru Situații Excepționale locale Sîngerei DISPOZITIA nr. 10 din 05.05.2020 Cu privire la acordarea ajutorului material în perioada stării de urgență. În conformitate cu art. 22 din Legea nr. 212/2004 privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, art. 2 din Hotărîrea Parlamentului nr. 55/2020 privind declararea stării [ Ședința Comisiei pentru situații excepționale din data de 12.03.2020. Astăzi, 12 martie 2020, ora 14:00, în incinta Preturii sectorului Ciocana, s-a desfășurat ședința Comisiei pentru situații excepționale a sectorului Ciocana, condusă de către Pretorul sectorului Ciocana, Sinilga ȘCOLNIC -Anexa nr. 3 la Dispozitia nr. 10 din 31 martie 2020 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova se completeaza cu punctele 5 si 6, cu urmatorul cuprins: 5. Exceptie de la prezenta procedura sunt fi zborurile de tip taxi, privat si business, care transporta un numar limitat de persoane la bord

Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale și a

Eliberarea din funcție (concedierea) se dispune prin dispoziția Comisiei pentru situații excepționale, în baza propunerii verbale sau scrise a unui membru al Comisiei. Prevederile art. 86 alin. 2, 87, 89, 90 din Codul muncii, precum și alte prevederi legale ce impun condiții, restricții și reguli de eliberare din funcție nu sînt. Dispoziția nr.24 din 29 mai 2020 Dispoziția nr.27 din 08 mai 2020 Dispoziția nr.21 din 24 aprilie 2020 Dispoziția nr.20 din 21 aprilie 2020 Dispoziția nr.19 din 17 aprilie 2020 Dispoziția nr.18 din 15 aprilie 2020 Dispoziția nr.17 din 13 aprilie 2020 Dispoziția nr.16 din 10 aprilie 2020 Dispoziția nr.15 din 08 aprilie 2020 Dispoziția nr.14 din 06 aprilie 2020 Dispoziția nr.12 din 03. Regulamentul Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Ministerului Sănătăţii, conform anexei nr.2. 2. Hotărîrile şi dispoziţiile Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a Ministerului Sănătăţii sunt executorii pentru toate instituţiile sistemului sănătăţii din ţară, indiferent de subordine şi forma juridică de organizare. 3

Chestiunile examinate la şedinţele Comisiei şi deciziile adoptate se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele şi secretarul acesteia. 10. În scopul pregătirii membrilor Comisiei pentru acţiuni în situaţii excepţionale se planifică şi se efectuiază instuiri şi antrenamente planice, care se desfăşoară cel puţin. conformitate cu deciziile Comisiei nationale extraordinare de sanatate publica si/sau cu dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, prevede acordarea subventiei in marimea sumei achitate a impozitului pe venit, a contributiilor de asigurari sociale de stat obligatori Astăzi, 10 aprilie, a avut loc o nouă ședință a Comisiei Situații Excepționale a R. Moldova. În cadrul ședinței au fost aprobate mai multe măsuri importante pentru combaterea răspândirii noului co

Comisia pentru situaţii excepţionale a Republicii Moldova

Deciziile CR; Dispozițiile președintelui; Comisii specializate; Consultări publice; Strategii și programe; Rapoarte de activitate; Oportunități de finanțare. Anunțuri de proiecte; Proiecte în implementare; Proiecte în evaluare; Proiecte finalizate; Proiecte de instruire, consultanță; Surse de finanțare pentru IMM; Informații. 1) au activat în baza dispozițiilor Comisiei pentru Situații Excepționale (salariații instituțiilor medico-sanitare, serviciilor de salvare, urgență, asistență socială, apărării naționale, ordinii publice și securității naționale); 2) nu se aflau în raporturi de muncă cu unitatea în cauză Cod: dispozitia-nr-7-din-26-04-2021-a-comisiei-pentru-situatii-exceptionale-a-raionului-causeni Luni, 26 Aprilie 2021 Dispoziția nr. 7 din 26.04.2021 a Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Căușen Ședința extraordinară a Comisei raionale pentru Situații Excepționale. Astăzi, a fost convocată de urgență Comisia raională pentru Situații Excepționale în legătură cu depistarea Focarului de pestă porcină în Sărata Galbenă. Membrii comisiei au aprobat un plan de măsuri pentru înlăturarea urmărilor și prevenirea. COMISIA PENTRU SITUAŢII EXCEPŢIONALE comisiei naţionale extraordinare nr. 6 din 10.03.2020 şi Hotărârii comisiei raionale extraordinare de sănătate publică nr. 2 din 09.03.2020 se impune: Deciziile Consiliului municipal Edineţ.

Astăzi a fost emisă o nouă Dispoziție a Comisiei pentru Situații Excepționale. Vezi ce conține aceasta. 10-04-2020. Ieri, 9 aprilie 2020, se stârni vâlvă. Vom considera ziua de 9 aprilie 2020 ziua zero. Scurt istoric: Ziua -8: pe 1 aprilie 2020, Guvernul și-a asumat răspunderea asupra instituirea unor măsuri suplimentare de. La 05.02.2020, orele 16.00 de către Președintele raionului Edineț, a fost convocată ședința comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Edineț, unde au fost puse în discuție nivelul de pregătire pentru activitate în condiții de iarnă a serviciilor desconcentrate din teritoriu. În discursul și raporturilor Șefilor serviciilor precum urmează, (S.A. Drumuri,S.A, Red Nord. Deciziile CR; Raionul Glodeni. Pasaportul Raionului Glodeni. Obiective turistice; Strategia de dezvoltare durabilă a raionului Glodeni pentru 2021-2025. PROIECTE STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILA A RAIONULUI GLODENI 2021-2025. Proces Verbal nr. 22 al Comisiei pentru Situații Excepționale a raionului Glodeni din 10.05.202

Totodată, astăzi Comisiei pentru Situații Excepționale a decis alocarea a 600 mii lei din Fondul de intervenție al Guvernului pentru reparația rețelelor electrice interne a Liceului Teoretic Olymp din satul Costești, raionul Ialoveni. În urma ploilor, a fost deteriorat acoperișul, sălile de studii și toate rețelele electrice Instituirea stării de urgență permite autorităților să întreprindă rapid măsurile necesare, dar nu comportă alte restricţii sau acţiuni decât cel Evenimente. Atentie! Decizia - comisiei pentru situatii exceptionale din 16.03.2020. Calendarul evenimentelor festive organizate de primaria or. Cricova in comun cu organizatii bugetare Aparatul președintelui raionului, secretar al Comisiei pentru situații excepționale a raionului Strășeni Jereghi Sergiu - șef adjunct al Oficiului teritorial Chișinău, 01.10.2020 și toate deciziile luate vor fi indicate în Hotărîrea CTESP Strășeni și publicată pe pagina Consiliului rational Strășeni La iniţiativa preşedintelui raionului Cimişlia, preşedintele Comisiei pentru situaţii excepţionale dl Iovu Bivol la 02 octombrie 2018 în sala de şedinţă a Consiliului raional s-a desfăşurat şedinţa Comisiei pentru situaţii excepţionale Cimişlia, cu privire la măsurile de profilaxie, combatere şi eradicare a pestei porcine africane

Comisia pentru Situații Excepționale a venit cu noi măsuri

Totodată, șeful Guvernului, a precizat că nici 3% dintre deciziile adoptate de Comisia Situații Excepționale nu au tangență cu medicina. Comisia Situații Excepționale nu este organ care gestionează lucrurile în medicină, dar este formatul prin care se iau decizii ce țin de gestionarea lucrurilor în țară, nu neapărat acele. Comisia pentru Situații Excepționale a luat în această seară mai multe decizii care vor fi aplicate de către autorități în zilele următoare! Una dintre ele ține de două puncte de trecere terestră care se situează la hotar cu România şi Ucraina, care urmează a fi închise din data de 29 martie 2020 pentru un termen nedeterminat Dispoziţia Comisiei pentru Situaţii Excepţionale a raionului Floreşti Nr. 07 din 09.04.2020 Cu privire la situaţia epidemiologică prin infecţia cu COVID-19 în Republica Moldov In situatii exceptionale (accident, boala si altele asemenea) in care directorul nu poate delega atributiile, directorul adjunct sau un alt cadru didactic, membru al consiliului de administratie, desemnat anterior pentru astfel de situatii de catre acesta, preia atributiile directorului aprilie 2020 a Comisiei pentru Situatii Exceptionale a Republicii Moldova, OR DON: Se aprobä Regulamentul privind subventionarea sumei contributiilor de asiguräri sociale de stat obligatorii în sumä fixä pentru persoanele fizice indicate la pozi!iile 1.7 ìi 1.8 din anexa nr.l la Legea nr.489/1999 privind sistemul public d Dragi prieteni, într-un articol anterior CDPD a relatat despre instituirea nelegitimă de către Comisia pentru Situații Excepționale a unor măsuri în domeniul justiției pe perioada stării de urgență. Totodată, am informat și despre cererea de chemare în judecată înaintată de CDPD împotriva Comisiei, pentru declararea nulității acestor prevederi (articolul poate fi accesat.