Home

Aplicarea chestionarului

Ancheta pe baza de chestionar - rasfoiesc

Românii interesaţi îşi vor putea evalua nivelul consumului de alcool, pe 5 iunie, prin aplicarea chestionarului AUDIT în unul din cele aproximativ 200 de centre din ţară, organizate cu ocazia Zilei Naţionale a Testării Consumului Personal de Alcool. Miercuri, 5 iunie 2019, Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT), Institutul Naţional de Sănătate. Prin aplicarea chestionarului Freiburg la populaţia tânără (elevi de liceu) am remarcat următoarele trăsături de perso-nalitate dominante: agresivitate spontană, imaturitate (55%), agresivitate reactivă, do-minanţă şi iritabilitate, sensibilitate la frus-trare (45%), proastă dispoziţie, nesiguranţă de sine (37%) Construcţia chestionarului sau cum să pui întrebările deranjante corect. Aplicarea instrumentului de cercetare (testarea) sau Trial and horror Abordarea pe stradă sau Cum să ai o prezenţă cât mai agăţătoar Legea nr. 217/22 mai 2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie CHESTIONAR SI INSTRUCTIUNI PRIVIND APLICAREA CHESTIONARULUI Chestionar limba romana Chestionar bilingv Unele observatii asupra chestionarului Some comments on the questionnaire Raspuns la comentariile privind chestionarul Consideratii privind conceptiile cheie Some considerations regarding the key concepts.

Chestionar - Wikipedi

6 partea a iii-a cercetare experimentalĂ privind recuperarea atitudinii scoliotice prin aplicarea kinesiotapingului ca terapie complementarĂ programului de recuperar Elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor şi a prevederilor legale (II) De. Grigorie Lăcriţa-februarie 10, 2013. 0. Share. Facebook * Exemplul nr. 7. Prin pct. 82. (4) din Normele metodologice de aplicare a art. 160 din Codul fiscal se prevede analiza SWOT dupä aplicarea chestionarului pentru analiza de nevoi de formare continuä a personalului didactic din jude;ul Vrancea Puncte tari Puncte slabe o o o O o Rolul recunoscut al C.C.D. Vrancea de promotor, subliniat în reforma educationalä, în conformitate cu OMECTS nr. 5554/2011; Casa Corpului Didactic este centru d Pentru aplicarea chestionarului a fost creat un formular Google. Pentru început li s-a explicat profesorilor motivația aplicării chestionarului. S-a cerut adresa de email a repondentului, prin acesta s-a dorit a-i responsabiliza în legătură cu modul de completare al acestora Aplicarea metodei presupune parcurgerea mai multor etape: 1. Pregatirea grupului in vederea aplicarii chestionarului consta in organizarea unei discutii preliminare cu intreaga clasa, pentru explicarea unor termeni mai dificili care vor fi intalniti in chestionar (de exemplu, consens, statute, constanta s.a.)

Aplicarea chestionarului nu durează mai mult de 20 de minute. Forma acestuia este una foarte accesibilă și copii au de răspuns la un set de întrebări despre lectura academică și cea de plăcere. Fiecare întrebare are patru variante de răspuns, reprezentate grafic printr-un motan Garfield Initinvest Consulting - InITinvest Consulting. Stradela Sfantul Atanasie 21. 0332 882 879. Protectia Datelor. Newsletter Există riscul ca, din dorinţa de a fi foarte clari şi eficienţi în construirea şi aplicarea chestionarului, să nu putem obţine informaţii relevante sau - şi mai grav - să nu reuşim să acoperim tema propusă. De cele mai multe ori însă, din dorinţa de a acoperi cât mai bine conţinutul conceptelor prin indicatori. 3 Creşterea integrităţii în cadrul ANAF prin cooperare instituţională şi consolidarea capacităţii Proiect finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2009-201

CERCETARE - AB Researc

 1. istrare a chestionarului. Modalitate de completare/gestionare a intrebarilor unui chestionar (costul ad
 2. 2.8. Prelucrarea, analiza și interpretarea datelor relevante obținute prin aplicarea chestionarului 123 55 2.8.1. Interpretări ale rela ției antrenori specialiști versus număr de accidentări ale sportivilor instruiți 123 55 2.8.2. Interpretări ale rela ției autodidacți versus număr de accidentări 127 58 2.9
 3. Capitolul III este constituit din studiul de caz privind tema abordata, mai exact Aplicarea managemetului prin obiective in cadrul restaurantului pensiunii Doina Sibiu prin intermediul caruia s-a urmarit aflarea opiniei clientilor asupra serviciilor prestate, aplicand tehnica chestionarului in scopul optimizarii realizarii obiectivelor stabilite

Românii interesaţi îşi vor putea evalua nivelul consumului

Prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor sau cum scot

Se recomandă aplicarea chestionarului, înaintea consultaţiei, ca parte dintr-o evaluare a factorilor de risc. El poate fi aplicat de către asistenta medicală instruită sau de către medicul de familie. Chestionarul poate fi şi autoadministrat concluziile analizei datelor statist ice obţinute prin aplicarea versiunii 2 2006 a chestionarului D.A. (semnifica ţii neacoperite prin itemi în cadrul unei dimensiuni, supra - reprezentarea uno 7.7.7.5 Analiza rezultatelor obținute la aplicarea chestionarului pentru pacienți cu DT 7.8 Concluzii și discuții referitoare la studiul 1 7.9 STUDIUL 2 - Traducerea, adaptarea și validarea DSQ40 7.9.1 Obiective 7.9.2 Descrierea lotului de participanți pentru studiul 2 7.9.3 Instrumente și materia a. elaborarea și aplicarea chestionarului pentru identificarea riscului de abuz și exploatare în afara centrului; b. elaborarea și aplicarea procedurii privind protecția împotriva abuzului, neglijării, discriminării; c. promovarea drepturilor beneficiarilor prin asigurarea unui tratament egal pentru toț Aplicarea chestionarului s-a realizat prin intermediul profesorilor consilieri şcolari. Foto: captură raport OSP București 2020-2021 Astfel, numărul total al respondenților din fiecare sector este

După aplicarea chestionarului, acestea vor fi predate coordonatorului, pentru interpretarea şi evaluarea lor. 5.8. Pe baza rezultatelor obţinute se elaborează un raport final (responsabili coordonatorul CEIAC). 5.9. Termenul de prelucrare şi evaluare se va stabili în dependenţă de numărul chestionaţilor Românii interesaţi îşi vor putea evalua nivelul consumului de alcool, pe 5 iunie, prin aplicarea chestionarului AUDIT în unul din cele aproximativ 200 de centre din ţară, organizate cu ocazia Zilei Naţionale a Testării Consumului Person

Grupul țintă vizat prin aplicarea chestionarului online a fost format din cei ó de antreprenori, beneficiari ai ajutorului de minimis, astfel încât să poată fi realizată o cercetare exhaustivă pentru analizarea valorii adăugate de acest proiect în eforturile de dezvoltare a mediului antreprenorial din Regiunea de Dezvoltare Centru abordata aplicarea chestionarului de persoana evaluata. SCOP UTILIZARE FUNDAMENT STRUCTURA. Eysenck Personality Questionnaire - Short versionTM Scala L poate fi utilizata si pentru a distinge daca administrarea chestionarului s-a facut într-un mediu care a motivat subiectii sa disimuleze, pe baza corelatiei dintre scalele N si L. Atunci.

Chestionar/Studii/Legislatie Violenta Domestica

Rezultatele studiului susÃ¥in aplicarea chestionarului ABC-V pentru evaluarea severitãåii patologiei venoase cronice precum æi pentru analiza cantitativã a satisfacÃ¥iei pacienÃ. Circulara MECC nr. 03/1-09/896 din 23 februarie 2021 privind aplicarea chestionarului în cadrul activității MECC și UNICEF Analiza profilului elevilor cu absenteism frecvent școlar, risc de abandon școlar sau care abandonează școala Aplicarea practică a interviului. Specificul interviului în ştiinţele comunicării. Aplicarea practică chestionarului. Specificul chestionarului în ştiinţele comunicării. Monitarizarea de presă. Focus Grupul. Modele şi tehnici de interpretare a datelor. Redactarea raportului de cercetar

Românii interesaţi îşi vor putea evalua nivelul consumului de alcool, pe 5 iunie, prin aplicarea chestionarului AUDIT în unul din cele aproximativ 200 de centre din ţară, organizate cu ocazia Zilei Naţionale a Testării Consumului Personal de Alcoo moderne, nu reprezintă doar aplicarea unei succesiuni de operaţiuni tehnice, ci vizează în special susţinerea deciziilor de management. Metodele de calculaţie moderne, adaptate tehnologiilor industriale avansate, asistate de sisteme automatizate informatice, implementate în ţări cu economii avansate, au deveni

Elaborarea, interpretarea şi aplicarea corectă a textelor

Pentru completarea chestionarului aveţi la dispoziţie atât timp cât aveţi nevoie, aproximativ 10 şi 30 minute, dar nu este NICI O PROBLEMĂ dacă durează mai mult. Prezentaţi elevilor acest tabel după aplicarea chestionarului ce vizează stilurile de învăţare Aplicarea chestionarului. Chestionarul a fost aplicat fiecărei persoane intervievate, fata-in-fata de către operatorul de interviu.. Centralizarea raspunsurilor. Pentru centralizarea raspunsurilor culese s-a intocmit o baza de date in Excel cu ajutorul careia s-a realizat ulterior sinteza informatiilor

Metode si tehnici de cunoastere a grupurilor - rasfoiesc

 1. Dimensiunea chestionarului se refera la numarul de întrebari. Se considera ca un chestionar trebuie sa aiba un numar cât mai mic de întrebari. Dar în acelasi timp aceasta. asa numita regula de aur nu trebuie sa impieteze asupra calitatii cercetarii sau asupra capacitatii de. facoperire a temei cercetate
 2. După aplicarea chestionarului, se interpretează datele, se formulează concluzii şi se alege forma de prezentare a acestora, de exemplu un articol în formulă bilingvă : română - franceză publicat pe site-ul sau în revista colegiului, o prezentare power point sau o expoziţie de fotografii în oglindă: de o parte, imagini din timpul.
 3. specialitate relevante, aplicarea chestionarului on line, analiza datelor şi informaţiilor conţinute în chestionare, elaborarea raportului de cercetare şi elaborarea programului de formare. Echipa de cercetători a utilizat instrumentele cercetării cantitative (chestionar on line)
 4. a. elaborarea și aplicarea chestionarului pentru identificarea riscului de abuz și exploatare în afara centrului; b. elaborarea și aplicarea procedurii privind protecția împotriva abuzului, neglijării

reading to learn Reading to Lear

Modul de completare a formularului electronic al chestionarului pentru viză . Alegeţi denumirea ţării din lista selectată Ţara, unde se află reprezentanţa diplomatică, instituţia consulară a Federaţiei Rusie, sau Centrul Rus pentru vize, unde intenţionaţi să vă adresaţi pentru primirea vizei Formatarea chestionarului a permis aplicarea uşoară pe suport electronic şi transmiterea prin e-mail. E şantionul realizat este de 68 de responden ţi şi este relativ eterogen. Au răspuns chestionarului atât medici de familie, cât şi medici specialişti; într aplicarea directivei privind bazele de date și eventualele nevoi de ajustare; Context. Puteți să întrerupeți în orice moment completarea chestionarului și să o reluați mai târziu. Contribuția dumneavoastră se poate descărca de îndată ce trimiteți răspunsurile Pe baza răspunsurilor la probele aplicate, am putut detecta compatibilităţi cu domenii educaţionale şi ocupaţionale care au fost neglijate. În tabelul următor sunt expuse datele rezultate din aplicarea chestionarului: R-realist I-investigator A-artistic S-social E-întreprinzător C-convenţional Activităţi 3 3 4 4 1 8 Competenţe 4 4. Scopul acestui studiu a fost examinarea asocierii dintre consumul de cafea integrala, cafeaua cofeinizata si decofeinizata, evaluat prin aplicarea chestionarului completat de paciente in mod regulat si riscul de aparitie a diabetului zaharat de tip 2

Initinvest Consulting - InITinvest Consultin

 1. Pentru aplicarea prevederilor convenției de evitare a dublei impuneri, nerezidentul are obligația de a. Această persoană are obligația completării și depunerii la autoritatea competentă din România a chestionarului pentru stabilirea rezidenței fiscale la plecarea din România, cu 30 de zile înaintea plecării pentru o perioadă.
 2. În acest articol ne-am propus să realizăm un dublu obiectiv: mai întâi să oferim o imagine de ansamblu asupra re­zultatelor aplicării unui chestionar privind cunoştinţele elevilor despre dinamica genotip-fenotip în formarea perso­na­lităţii
 3. Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 15 mai 2020 (la 25-05-2020, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 873 din 22 mai 2020, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 437 din 25 mai 2020 ) Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății nr. N.T. 2.425 din 15.
 4. OPPO, studiu: 31% dintre români iau în considerare alocarea unei sume între 1.000 și 1.500 de lei pentru a achiziționa un smartphon
 5. STATISTICI PRIVITOARE LA CLASĂ OBȚINUTE PRIN APLICAREA UNUI CHESTIONAR ONLINE by Psiholog Mihaela Ionescu on Scrib

chestionarului în rândul absolvenților urmată de elaborarea Raportului de urmărire a traseului profesional al absolvenților prin aplicarea chestionarelor, după un an de la absolvire şi după 4 ani de la absolvire (exemplu: absolvenții anului 2015 vor fi chestionați în anii 2016 şi 2019) Valoarea aplicativă constă în elaborarea şi aplicarea chestionarului Dezvoltarea personală a cadrului didactic prin care am structurat un sistem de idei și motivații personale privind necesitatea dezvoltării personale; determinarea corelației dintre elementele dimensiunilor afectiv - motivaționale și a diferențelor de. subponderali şi 41,3% supraponderali şi obezi, a rezultat prin aplicarea criteriului de selecţie IMC, unui eantion reprezentativ de 2076 studenş ţi de la universiti timiăţşene. Metodele de lucru au fost antropometria şi studiul populaţional transversal cu aplicarea Chestionarului CORT 2004 - Desfasurarea = aplicarea in practica a etapelor si subetapelor 5. Elaborarea concluziilor finale - concluzii calitative (descriptiv-teoretice) - concluzii cantitative (matematico-statistice) - propuneri, sugestii 1. Delimitarea temei / problemei de cercetat Sesizarea / identificarea unei teme / probleme demne de cercetat si stabilire In data de 04.03.2021 are loc aplicarea chestionarului in vederea stabilirii optiunilor pentru inscrierea in IP.Locul de desfasurare: Scoala Gimnaziala Scarisoara, Scoala Gimnaziala Emil Racovita Garda de Sus, L.T.T.A. Arieseni responsabil activitate Negrea Dana Angelica

METODE ŞI TEHNICI DE CERCETARE Wilmowsky Von - Academia

În concluzie, după aplicarea chestionarului am aflat că majoritatea vor dori să participe la un astfel de eveniment. Publicat de Macovei Alexandru la 6:22 p.m. Niciun comentariu: Trimiteți prin e-mail Postați pe blog! Distribuiți pe Twitter Distribuiți pe Facebook Trimiteți către Pinterest R38WYy6j5M4gbviL1Rfq3UeRA_yGxyDXOjFkXUE9ftM. Odată început, vă rugăm să completați chestionarul până la final. Acest chestionar vă va ajuta să găsiţi modul prin care puteţi învăţa cel mai bine. Chestionar CEAC elevi - clasa a V-a. Prezentaţi elevilor acest tabel după aplicarea chestionarului ce vizează Chestionarea a avut loc prin aplicarea chestionarului sociologic online, anonim, în perioada 31 august - 7 septembrie 2020 cu referire la alegerile prezidențiale din anul curent. hestionarul a fost elaborat pe suportul platformei Google, conține 13 întrebări, iar numărul de respondenți este de 50 de experți Feedback-ul 360 poate fi utilizat pentru orice nivel de personal, pentru persoane si echipe. Este un instrument eficient de masurare a performantei, prin prisma faptului ca participantii sunt pregatiti sa fie deschisi si sinceri unii cu altii 1. 2. Lecţia a IX-a Chestionarul în investigaţia sociologică Planul lecţiei Introducere Ce este un chestionar de cercetare ştiinţifică? Clasificarea chestionarelor Clasificare

Interpretarea Chestionarului aplicat la proiectul Alternative pentru energie durabil prim ăriilor li s-a prezentat şi activitatea privind aplicarea chestionarului pentru m ăsurarea gradului de implicare a comunit ăţilor ţint ă în ac ţiuni pe tema energiei durabile. O serie de preciz ări au ma ANUNŢ CONCURS PENTRU POST MUNCITOR CALIFICAT (BUCĂTAR) Liceul Tehnologic de Turism și Alimentație Arieșeni organizează concurs, în baza HG 286/2011 și HG 1027/2014, la sediul liceului din loc. Arieşeni ,str. Centru, nr. 8, județul Alba, pentru ocuparea postului contractual vacant pe perioada nedeterminată de muncitor calificat - bucătar, in cadrul compartimentului - personal. Prin aplicarea chestionarului sunt investigate sase arii de competente manageriale (Calitatea Muncii, Gestionarea Emotiilor, Managementul Schimbarii, Proactivitate, Leadership, Relationare Pozitiva), fiecare dintre acestea având un set de subdimensiuni (Planificare, Organizare, Toleranta la Stres, Empatie, Viziune strategica, Inovare.

6.9. Aplicarea chestionarului si interpretarea rezultatelor Termen: cand este cazul Raspund: operatorii 6.10. Colectarea chestionarelor Termen: cand este cazul Raspunde: organizatorul procesului de colectare feed-back-ului 6.11. Interpretarea rezultatelor si intocmirea raportului final Termen: cand este cazul Raspunde: consilierul scolar 6.12 Ministerul Educaţiei Naţionale prin Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE) şi UEFISCDI participă la studiile EUROSTUDENT şi aplicarea Chestionarului Național Studențesc (CNS) * 4 th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies (ISMSIT2020) * 22-24 octombrie 2020 * [ Link Spațiul Schengen este o zonă de circulație liberă în Europa, conformă cu Acordul de la Schengen.Statele membre ale acestui spațiu au eliminat sau vor elimina controalele pentru persoane la frontierele dintre ele, astfel încât este (sau va fi) posibilă trecerea frontierei între oricare două asemenea state fără prezentare de acte de identitate și fără opriri pentru control

Administrare a chestionarului - IQad

 1. respondențiiau fost de acord cu aplicarea chestionarului. Din totalul de 1100 respondenți2 persoane au transmis în scris, post sondaj, solicitare de revocare din baza de date a informațiilorcu caracter personal.
 2. Prin aplicarea focus grupului s-a dorit aflarea: Potentialilor beneficiari de proiecte; Previzionarea dificultätilor întâmpinate de potentialii beneficiari; Efectele pe care le va avea implementarea unui proiect asupra comunitätii. In urma focus grupului s-a ajuns la urmätoarele concluzii
 3. This year we conducted a small Research in the Project IQAIST by applying a QUESTIONNAIRE FOR TEACHERS - TRAINING NEEDS ANALYSIS. The result for Romania can b
 4. chestionar v2 - Free download as Powerpoint Presentation (.ppt), PDF File (.pdf), Text File (.txt) or view presentation slides online. chestiona
 5. Locuitorii din municipiile Alba Iulia și Sebeș, precum și cei din orașul Cugir,sunt așteptați în unul dintre centrele locale să se alăture românilor din toată țara și să își evalueze, în doar 5..

Aplicarea managementului prin obiective in organizatiile

Evaluare - Asociația Învingem Autismu

 1. 4.2 Aplicarea și interpretarea chestionarului LTA Media
 2. A inceput aplicarea chestionarelor prin care se vor
 3. Metodologie - BRA
 4. Ghid Evaluator - Ghiduri ANMC
 5. Practică Sociologie și Asistență Social
 6. Din toamnă, chestionarul de feedback al elevilor „cu
Teste gratuite pentru nemțenii care vor să afle cât alcoolIMPORTANT: Exporturile românești sunt în scădereTeste gratuite privind consumul de alcool la SpitalulStudiu privind determinarea impozitului specific la oDr(PDF) Questionnaire for the survey ”Social life in urban