Home

Studii universitare

Studii universitare Ministerul Educație

07.08.2020 | NUMĂRUL DE LOCURI PENTRU CONCURSUL DE ADMITERE LA STUDII DE MASTERAT - SESIUNEA SEPTEMBRIE 2020. CIFRA DE ȘCOLARIZARE ÎN ANUL I DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, ANUL UNIVERSITAR 2020021. TAXE DE ȘCOLARIZARE SI CRITERII DE SELECȚIE PENTRU ADMITEREA LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2020021 Revista Studii Juridice Universitare. este editată de Școala Doctorală Drept de comun acord cu Facultatea Drept din cadrul ULIM, cu scopul publicării unor lucrări de valoare, ce reflectă rezultatele cercetărilor curente ale reprezentanților instituţiilor din Republica Moldova şi alte state Acreditarea programelor de studii. Prin cele 7 facultati, cu cele 18 programe de studii universitare de licenta si 22 de programe de studii universitare de master, Universitatea Ecologica propune candidatilor una din cele mai diverse oferte educationale din randul universitatilor particulare

Anexa 1/16.09.2015 - Domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul. Translations in context of studii universitare in Romanian-English from Reverso Context: Cei mai mulți dintre aceștia au studii universitare (59%) și un venit mediu lunar de aproximativ 3.600 lei

Studii universitare CNRED recunoaște actele de studii de nivel universitar prin evaluarea și stabilirea nivelului, domeniului și/sau a specializării actului de studii obținut în străinătate raportat la sistemul românesc de învățământ Regulamentul Activităţii Universitare a Studenţilor. Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini începând cu anul universitar 2017-2018, din 17.03.2017. Codul drepturilor şi obligaţiilor studenţilor. Regulament privind examenele de licență și disertație

Studii universitare de licență - Wikipedi

Studii universitare de licență. În Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, studiile universitare de licență se desfășoară în cele 12 facultăți (9 la Cluj-Napoca, 3 la Baia Mare, la care se adaugă extensiile în localitățile Alba Iulia, Bistrița, Satu Mare și Zalău), pe perioada a 4 ani în cazul științelor inginerești. Studii universitare Studii universitare Studii universitare. ABONEAZĂ-TE . Vrei să fii informat despre evenimentele și noutăţile universitare? Este suficient să indici adresa de e-mail. Email. Subscribe. LUCENDO ALIIS EGO IPSE ARDEO! CONTACTE. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, or.. Academia de Studii Economice din Bucuresti scoate la concurs 7219 locuri la programele de studii universitare de licenta. Academia de Studii Economice din Bucuresti, liderul invatamantului superior economic si de administratie publica din Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai buna insertie a absolventilor pe piata muncii autohtone, anunta scoaterea la concurs a 7219 locuri pentru.

Istorie*, studii universitare de licență, învățământ la distanță, 25 locuri cu taxă; Condiții de admitere. Media de admitere: - 100% Media examenului de Bacalaureat Criteriile de departajare a candidaților cu aceeași medie: 1. Media anilor de studii din liceu 2. Nota la Limba română (proba scrisă) de la Bacalaureat. Taxa de. Romanian term or phrase: Ciclul I - Studii universitare de licenta. diploma de licenta. Carmen Lapadat. KudoZ activity. Questions: 648 ( 9 open) ( 6 without valid answers) ( 8 closed without grading) Answers: 440. Romania Studii universitare de masterat. Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) este cea mai mare instituție de învățământ superior comprehensivă din regiunea de vest a României, propunând o ofertă educațională variată, extrem de cuprinzătoare, acoperind domeniile fundamentale de studii științe exacte și ale naturii, științe.

Studii Universitare de Licență - UniBu

  1. Studii universitare de licenţă 2021-01-04T12:45:06+02:00 Domenii, specializări și forme de învățământ Din HOTĂRÂREA nr. 739 din 31 august 2020 pentru modificarea anexelor nr. 1-6 la Hotărârea Guvernului nr
  2. Facultatea se înscrie în tradiţiile şcolii româneşti de studii juridice oferind un profil de pregătire complex, preocupându-se să asigure finalitatea formativă la nivelul fiecărui ciclu de studii universitare (licenţă, masterat, studii postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă şi doctorat)
  3. Cuantumurile taxelor de studii în vigoare sunt: Studii universitare de licență cu predare exclusiv în ENGLEZĂ - 2.900 EUR/an - pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția. Studii universitare de masterat cu predare exclusiv în ENGLEZĂ - 4 semestre - 1.550 EUR/semestru - pentru cetățeni din afară UE/SEE/Elveția

Studiile universitare de doctorat organizate în cadrul IOSUD - Universitatea de Vest din Timișoara se derulează în cadrul următoarelor școli doctorale: 1. Şcoala doctorală de Arte - Arte vizuale. 2. Şcoala doctorală de Chimie - Chimie. 3. Școala doctorală de Geografie - Geografie. 4 Studii universitare de licenţă - Ciclul I Programul de studii Finanțe și Bănci este destinat formării specialiştilor pentru economia autohtonă și industria financiară națională și internațională. În cadrul acestui program veți obține cunoștințe fundamentale în domeniul activității bancare, asigurărilor. Universitățile oferă studii care te ajută să îți dezvolți trăsăturile de care ai mai apoi nevoie în viața profesională. 1. Cum alegi studiile universitare 2. Pasiunile trebuie urmate cu pragmatism 3. Criterii de evaluare a domeniilor de studiu 4. Studii din aria reală și din aria umanistă 5 Studii universitare de masterat. Studiile universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare, o continuare a studiilor de licență și se finalizează prin examen de disertație. Acestea au o durată de 2 ani și corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 și 120

Școala doctorală – Drept | Site doctorat

Fișa de înscriere - studii universitare de licență - Admitere 2014 - sesiunea iulie. Ghidul Admiterii 2014 - studii universitare de licenţă. Cifra de școlarizare și criterii de admitere pentru studii universitare de licență - învățământ cu frecvenț studii universitare de licență cu 240 de credite ~4 ani, defalcate conform reglementărilor facultății. • să frecventeze toate activitățile de instruire: cursuri, seminare, laboratoare, activități practice, prevăzute în planul de învățământ al programului de studii universitare de licență la care este înscris, î ISCED 7 - Studii universitare de masterat (2 ani dupa licenta) ISCED 8 - Doctorat . Author: Mirela Popescu Created Date: 4/1/2020 2:07:53 PM.

Video: Studii - UniBu

Academia de Studii Economice din Bucuresti - Oferta

Studii universitare CNRE

studii universitare de doctorat 1. Cadrul legal 1.1. Procesul de evaluare externă a instituțiilor organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) se bazează pe prevederile următoarelor acte normative: • Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare (î STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ - SESIUNEA IULIE 2016 . 13-20 iulie 2016 . INSCRIERI - PROGRAM Luni-Vineri 9.00 - 14.00, Sâmbăta - Duminica 9.00 - 12.00. Important !! Înscrierea se face personal, de către candidat.În cazuri excepționale (internare în spital, plecare în străinătate etc), dovedite cu documente oficiale, înscrierea. Studii universitare 1993-1997 - Studii universitare la Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept Nicolae Titulescu 2000 Doctorat obţinut cu teza Specificul obligaţiilor comerciale în comparaţie cu obligaţiile civile, conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Ion Dogar (1) Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Acestea au o durată normală de 1 - 2 ani şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120 CAPITOLUL III Organizarea studiilor universitare SECŢIUNEA a 10-a Ciclul I - Studii universitare de licenţă. Art. 150 (1) Acreditarea unui program de studii universitare de licenţă şi stabilirea numărului maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în cadrul programului şi cărora li se poate acorda o diplomă de absolvire se realizează prin hotărâre a Guvernului, în urma.

Studii universitare de licență - Admitere SNSP

Academia de Studii Economice din Bucureşti, Facultatea Management Strada Căderea Bastiliei, Nr. 2 - 10, Sectorul 1, Bucuresti, cod 010374 Telefon: +4 021 319.19.00 / +4 021 319.19.01 - Int: 120 / 23 Sesiune iulie 2021 pentru domeniile de studii universitare de MASTER. 12-18 iulie 2021- înscrieri pentru toate domeniile de studii universitare de master; 19 iulie 2021 - sustinerea probei de concurs (interviu on line); 19 iulie 2021- afișarea rezultatelor concursului de admitere,; 20-22 iulie 2021- înmatricularea candidaților declarați ADMIȘ Studii universitare initiate inainte de sistemul Bologna. Buna ziua. Diploma de licenta obtinuta in urma unor studii universitare de lunga durata de 4 ani, initiate in 2002 si finalizate in 2006, echivaleaza cu diploma universitara de master? Mentionez ca pe suplimentul de diploma nu este mentionat Sist. Bologna respectiv cele 3 cicluri ale sale

Studiile universitare de doctorat au, de regulă, o durată de 3 ani, şi cuprind un Program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (in anul I) precum şi un Program de cercetare ştiinţifică individuală (in anii II si III), finalizat prin teza de doctorat Conform Planului de învăţământ, numărul total de credite este de 180 Studii universitare de licență În sesiunile iulie și septembrie 2021, admiterea la studiile universitare de licență se va realiza online, prin concurs de dosare pe platforma informatică a universității www.admitere.tuiasi.ro , cu confirmarea ulterioară a locului prin depunerea/transmiterea actelor în original Studii Universitare Fundația Cultural Științifică CONCORD a încheiat un parteneriat de colaborare pentru departamentul universitar și post-universitar. Studiile universitare și post-universitare se desfășoară în regim de frecvență redusă , având la dispoziție următoarele specializări Admitere Online 2021 Universitatea Vasile Alecsandri din Bacău. Multiple oportunități de studiu. Burse

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 2021, studii universitare de licență - UB Forma de concurs Taxe înscriere programe de licență . Filiala Drobeta Turnu Severin: Înscrieri admitere licență ; Fișa de înscriere; Admitere români de pretutindeni: Precizări privind școlarizarea românilor de. Romanian term or phrase: studii universitare ciclul I., II şi III. Dacă am înţeles bine, ciclul I. este invăţământ universitar de bază (minim 4 ani). Ciclul trei e probabil PhD-ul (doctoranzi), dar ce este ciclul II

Studii universitare de licență - FTOU

CONTRACT DE STUDII UNIVERSITARE STUDENȚI ADMIȘI LA FORMA DE ÎNVĂȚĂMANT LA DISTANȚĂ Nr. _____ / _____ 2021 Art. 1. Temei juridic: art. 139 lit. c din Legea educației naționale nr. 1/2011, Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, art. 9 din H.G. nr. 1011/2001, art. 1166 din Legea nr. 287/2009 privin Studii universitare Studii universitare. Candidați autohtoni. Candidați internaționali. ABONEAZĂ-TE . Vrei să fii informat despre evenimentele și noutăţile universitare? Este suficient să indici adresa de e-mail. Email. Abonați-va. LUCENDO ALIIS EGO IPSE ARDEO! CONTACTE. bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 165, or.. Calendar examen de licență și disertație - domeniile: Educație fizică și sport, Kinetoterapie. TEMATICA pentru finalizare studii - studii universitare de licență: Geografie, Geografia turismului, Geografie turismului (în limba engleză), Planificare teritorială, Știința mediului. Educație fizică și sportivă Mobile : +40 241 664740. info@cmu-edu.eu. Rezumatul păstrării datelor. Obțineți aplicația mobilă

Facultatea de Chimie organizează concurs de admitere la studii universitare de master, în luna septembrie, atât pentru locuri de la buget, cât și pentru locuri cu taxă, după următorul calendar: 13 - 19 septembrie 2021 - înscrierea candidatilor programul de studii universitare de masterat _____, forma de învățământ: cu frecvență IF, statut financiar: finanțat de la bugetul de stat, fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă/fără bursă, se încheie prezentul contract de studii universitare de masterat. Articolul 1 OFERTA DE STUDII UNIVERSITARE AVANSATE PENTRU DOCTORANZII ÎNMATRICULAŢI LA 01.10.2018, DISCIPLINE DEDICATE COMPETENŢELOR TRANSVERSALE. 18 mart. 2019. Semestrul II, anul universitar 2018/2019 Ştiinţele comunicării, sociologie, antropologie (7 credite ECTS) - Prof.dr. Mihai Coman Număr ore de curs: 36 Cursul se va desfășura la sediul. Activități. Graficul activităților pentru anul universitar 2020-2021, la programele de studii universitare de licența, organizate la formele de învățământ cu frecventa si cu frecventa redusa (IF, IFR, ID) Regulament privind activitatea didactica pentru studiile universitare de licența 2020-202

În acord cu prevederile Codului studiilor universitare de doctorat şi ale Regulamentului propriu, Consiliul pentru Studiile Universitare de Doctorat (CSUD-UDJG) asigură conducerea operaţională a instituţiei organizatoare de studii universitare doctorale (IOSUD-UDJG), în baza următoarele competenţe decizionale OFERTA EDUCAŢIONALĂ A ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVA, STUDIILE SUPERIOARE DE MASTERAT Domeniul general de studiu Domeniul de formare profesională Denumirea programului pentru studii universitare de masterat Durata studiilor Nr. P.C. (ECTS) Științe economice Economie: Economie generală; Economie mondială și relații economice internaționale; Statistică și previziune. Având în vedere prevederile OMENCS nr. 5921/06.12.2016 pentru aprobarea Metodologiei privind recunoașterea automată, de către instituțiile de învățământ superior, respectiv instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat din România, a calității de conducător de doctorat obținută în instituții de. Doctoratul constituie ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate este dezvoltarea cunoaşterii prin cercetare ştiinţifică originală.. Doctoratul are două componente: un program de pregătire bazat pe studii universitare avansate (PPUA) şi un program de cercetare ştiinţifică (PCS) şi se organizează pe perioada a trei ani în forma de învăţământ cu frecvenţă Oferta publică de școlarizare pentru studii universitare de master profesional 2021 - 2022 sesiunea septembrie 2021 Academia Națională de Informații Mihai Viteazul organizează admiterea pentru studii universitare de master profesional, detaliile despre înscriere, calendar, probe de concurs fiind cuprinse în

Plătește acum online taxele universitare. Cu ajutorul formularul de mai jos se pot plăti următoarele taxe: Taxă de arhivare acte de studii. Taxă de eliberare acte studii în regim de urgență. Taxă de eliberare a duplicatelor actelor de studii. DPPD-Taxa de înscriere la colocviul de admitere pentru gradul I. DPPD-Taxă de depunere a. studii universitare de licenţă şi master trebuie să fie de cel puţin 300 de credite transferabile (ECTS). ART.22. La admiterea la studii universitare de doctorat se pot înscrie şi cetăţeni care nu fac parte din Uniunea Europeană, Spaţiul Economic European şi onfederaţia Elveţiană (extracomunitari), absolvenţ ADMITERE MASTER 2021/2022 1 REGULAMENT PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA CONCURSULUI DE ADMITERE LA STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎN UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA-pentru anul universitar 2021-2022 CAPITOLUL 1. PREVEDERI GENERALE Art. 1.1.Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind organizarea ş Proiectul Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților - ProForm a ajuns la final. 19 July 2021 19 July 2021 / Știri din județul Suceava / By ArTiStul

Studii universitare de Licenţă Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare, și care asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii în vederea inserției pe piața forței de muncă, prin cunoștințe generale și de specialitate corespunzătoare studii universitare de licență organizate conform Legii nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările și completările ulterioare, absolvenții cu diplomă de licență sau echivalentă ai studiilor universitare de lungă durată organizate conform legii, precum şi absolvenţi

Vitamin B1 Could Reverse Early-stage Kidney Disease In Diabetes Patients Date: December 17, 2008 Source: University of Warwick Summary: High doses of thiamine -- vitamin B1 -- can reverse the. LA STUDII UNIVERSITARE . DE LICENŢĂ, DE MASTER . ŞI DE DOCTORAT, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2019-2020 . Notă: Regulament elaborat în conformitate cu : • Legea nr. 1/2011, Legea Educaţiei Naţionale; • Legea nr. 288/2004, privind organizarea studiilor universitare; • OUG nr. 133/2000, aprobată prin Legea nr. 441/2001; • Legea nr. 224.

Studii universitare de master - Admitere UO

ÎNCHIDERE PROIECT: Creșterea calității programelor de studii universitare prin formarea resursei umane și promovarea culturii antreprenoriale în rândul studenților - ProForm - POCU/379/6/21/124981 Universitatea Ștefan cel Mare Suceava, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu SIVECO România S.A. București, Universitatea de Medicină și Farmacie Gr. T. Popa. Click pentru a vedea Comisia centrală de admitere la studii universitare de doctorat 2020 Numărul de locuri Distribuirea locurilor bugetate, pentru cetățeni români și cetățeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparținând Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene, pentru admiterea la studii universitare de doctorat di

Revista Studii Juridice Universitare - site-ul revistei SJ

Domeniul de studii universitare de masterat . Denumirea programului de studii universitare de masterat . Forma de învățământ/ Număr credite/ Limba de predare. Condiții de participare la concurs. Criterii de admitere și forma de examinare/ Criterii de departajare pentru medii egale la admitere La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă pot candida absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat obținută în România sau echivalentă, indiferent de anul absolvirii liceului, fără nici o discriminare. Art. 15. (1) La admiterea în ciclul de studii universitare de licenţă se pot prezenta, î Studiile universitare de doctorat reprezintă ciclul superior de studii universitare a cărui finalitate constă în dezvoltarea resursei umane competente în realizarea cercetării ştiinţifice, capabile de inserţie pe piaţa muncii înalt calificate. Ele constau în formarea prin cercetare pentru cercetare-dezvoltare şi inovare şi constituie o experienţă profesională de cercetare. Regulament privind organizarea şi desfăşurarea activităților didactice în cadrul programelor de studii universitare și postuniversitare pentru semestrul II-lea, anul universitar 2020-2021; Finalizare studii. Regulament privind organizarea si desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor universitare de mastera

UEB - Admitere 202

Candidaţii care au fost exmatriculaţi de la studii universitare de master, au dreptul să se înscrie la un nou concurs de admitere numai pe locurile cu taxă (pe întreaga perioadă a şcolarizării), indiferent de forma de învăţământ. Ei au obligaţia ca, la înscriere, să declare în scris, sub semnătură, dacă au urmat o altă. Programul de studii: Fizică Medicală. Plan de învăţământ. Fişele disciplinelor. Domeniul de studii universitare de licenţă: Fizică. Programul de studii: Fizică Informatică. Plan de învăţământ. Fişele disciplinelor. Domeniul de studii universitare de licenţă: Ştiinţe inginereşti aplicate. Programul de studii: Fizică.

PROCEDURA DE ACORDARE A AVIZULUI SCRIS (BINECUVÂNTĂRII) ALTiberiu Herea - Kinetic

Studiile universitare de licență sunt prima treaptă a studiilor universitare. Studiile de licență sunt finalizate prin examenul de licență, în urma căruia se obține diploma de licență. Programele de studii universitare de licenţă se pot organiza la formele de învăţământ cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă Programe de studii. Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) este o instituţie publică de învăţământ superior, care include toate cele trei cicluri de învăţământ: licenţă, masterat, doctorat. SNSPA are un portofoliu complex, format din zece programe de studii universitare de licenţă, 58 de programe de. STUDII UNIVERSITARE DE LICENŢĂ CRITERII DE ADMITERE: MEDIA OBȚINUTĂ LA EXAMENUL DE BACALAUREAT, ÎN PROPORȚIE DE 100%. Ierarhizarea candidaților pe locurile bugetate şi cu taxă se va face strict în ordinea descrescătoare a mediei generale de admitere şi apoi a opţiunilor candidaţilor, în limita numărulu ANUL UNIVERSITAR 2011 - 2012 Plan de invatamant - studii universitare avansate 2011 - 2012.pdf ANUL UNIVERSITAR 2012 - 201 Programele de studii universitare de master reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC şi din Cadrul Naţional al Calificărilor. Acestea au o durată normală de 1 - 2 ani şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120