Home

Tipuri de habitate

Tipurile de habitate terestre includ păduri, pășuni, zone umede și deșerturi. În cadrul acestor biomase largi sunt habitate mai specifice, cu diferite tipuri de climă, regimuri de temperatură, soluri, altitudini și tipuri de vegetație. Multe dintre aceste habitate se clasifică unul în celălalt și fiecare are propriile comunități. Habitat 2021. Vă explicăm ce e te un habitat, ce tipuri exi tă și de criem habitatele leului și jaguarului. De a emenea, ce e te o nișă ecologică.Un habitat E te locul fizic în care trăiește o anumită comunit Tipuri de habitate. 16 aprilie 2014, 09:19. 0 stele | 0 review-uri. Proiect didactic; Modulul I: Elemente de ecologie si conservarea mediului; Domeniul pregatirii de baza: Agricultura; Clasa a IX a; Competenta specifica: Identificarea tipurilor de habitate (ecosisteme) Învăţământ liceal - Tehnologii - Lecţii - Clasa a 9-a

Habitat - Wikipedi

  1. Tipuri de habitate naturale a cãror conservare necesitã declararea ariilor speciale de conservare prezente în România (extras din Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1097 / 6.12.2005, Ordinul Ministrului Mediului ºi Gospodãririi Apelo
  2. Tipuri de habitate din siturile Natura 2000 care au teritorii pe judeţul Braşov . Nr crt. Cod Habitat. Denumire habitat. Localizare. Habitate de ape dulci. 1. 3220. Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; Bucegi, Ciucas, Munţii Făgăraş, Piatra Craiului. 2. 3230
  3. facultatea de biologie Şi geologie oana viorica danci munŢii maramureŞului: tipuri de habitate, conservarea Şi managementul lor rezumat al tezei de doctorat conducător ştiinţific prof. dr. vasile cristea cluj - napoca 201
  4. Tipuri de habitate naturale de interes comunitar - acele tipuri de habitate care: a) sunt în pericol de dispariţie în arealul lor natural; b) au un areal natural redus ca urmare a restrângerii acestuia sau datorită faptului că în mod natural suprafaţa sa este redusă; c) sunt eşantioane reprezentative cu caracteristici tipice pentru una sau [
  5. FLORA . Pe teritoriul parcului nu sunt habitate naturale, fiind vorba de comunități recent instalate. Totuși, Văcărești rămâne ultima zonă dintr-o suprafață mai largă cu vegetație specifică zonelor umede, unde sunt citate câteva specii mai deosebite, cum ar fi relictul pentru câmpie Menyanthes trifoliata, specia de interes comunitar Lindernia procumbens sau Wolffia arrhiza, o.

Aceste tipuri de habitate figureaza sau sunt susceptibile de a figura in Anexa I. d) tipuri de habitate naturale prioritare: tipurile de habitate naturale in pericol de disparitie prezente pe teritoriul vizat in Articolul 2 si pentru a caror conservare Comunitatea are o responsabilitate particilara, tinand seama de partea din aria naturala a. Read More About Tipuri de habitate din siturile Natura 2000 care au teritorii pe judeţul Braşov » By APM Braşov 29/01/2016 01/02/2016 Navigare rapida 1.Descrierea jocului : în prima coloan sunt trecute tipuri de habitate, iar în primul rând nume de specii. Voi va trebui s ar ta ci fiecare specie la ce tip de habitat apar cine. Unele specii apar cin la mai multor habitate. De exemplu : Jocur Ciucaș (arie protejată) este un sit de importanță comunitară (inclus în rețeaua ecologică Natura 2000) desemnat în scopul protejării biodiversității și menținerii într-o stare de conservare favorabilă a florei spontane și faunei sălbatice, precum și a habitatelor naturale aflate în arealul zonei protejate. Acesta este situat la interferența Transilvaniei cu Muntenia, pe.

Habitate naturale de interes comunitar Sunt zonele terestre, acvatice sau subterane, în stare naturală sau seminaturală, ce se diferențiază prin caracteristici geografice, abiotice și biotice. Habitatele naturale de interes comunitar sunt acele tipuri de habitate care Habitate. Pe teritoriul parcului există o mare varietate a tipurilor de habitate. Astfel, în Parcul Naţional Buila-Vânturariţa au fost identificate 17 tipuri de habitate care au corespondent la nivel european unele dintre acestea fiind habitate prioritare Specii naturale și habitate sălbatice. Siturile Natura 2000 Frumoasa au fost desemnate pentru protejarea a 16 tipuri de habitate, 26 specii de interes comunitar și 11 specii de păsări. Citeşte mai mul Bacillus (Latin stick) is a genus of Gram-positive, rod-shaped bacteria, a member of the phylum Firmicutes, with 266 named species.The term is also used to describe the shape (rod) of certain bacteria; and the plural Bacilli is the name of the class of bacteria to which this genus belongs. Bacillus species can be either obligate aerobes: oxygen dependent; or facultative anaerobes: having the. Habitate de pajisti din Romania. Oana Comanici. Pajiștile sunt terenuri acoperite de vegetație dominate de ierburi, cu sau fără vegetație forestieră. Conform publicației Grasslands of the World, pajiștile sunt printre cele mai mari și mai variate tipuri de habitate din lume

Habitat - Concept, tipuri, exemple și ce este nișa

Aceste trei tipuri de habitate saxicol-calcifile vor fi tratate unitar deoarece se asociază întotdeauna foarte strâns în cadrul masivelor calcaroase, fiind foarte greu de delimitat cartografic. Dintre acestea doar habitatul 8210 este menționat în formularul standard al sitului Natura 2000 ROSCI0124 Munții Maramureșului Din cele 19 tipuri de habitate identificate, in Ballta Mica a Brailei 9 sunt pe Lista Directivei Habitate Fauna si Flora. Dintre ecosistemele identificate aici, 50% sunt naturale, 30% sunt seminaturale si 20% sunt antropizate. Datorita faptului ca teritoriul parcului este supus in fiecare an unor perioade de inundatie si unor perioade de. We would like to show you a description here but the site won't allow us Habitate. În perimetrul sitului se întâlnesc trei tipuri de ecosisteme cvasinaturale: vegetaţie lemnoasă de silvostepă cu Quercus sp., o vegetaţie arbustivă de tufişuri subcontinentale şi o vegetaţie xerofilă stepică de pajişti.Aceste ecosisteme se încadrează în 4 tipuri de habitate comunitare prioritare

Tipuri de habitate anisoara_tureac 16

(c) tipuri de habitate naturale de importan comunitar nseamnhabitatele care, n cadrul teritoriului prevzut la articolul 2: (i) sunt pe cale de dispariie n aria lor de extindere natural. sau (ii) au o arie de extindere natural redus, datorat regresiei saudimensiunilor mici intrinseci ale teritoriului lor. sa Mușchi: caracteristici, tipuri, habitat, reproducere mușchi unt plante teretre non-vaculare aparținând diviziunii Bryophyta a uperdiviziunii Embryophyta din regatul Plantae. Termenul Briofite enu trictoe utilizează pentru a e referi excluiv la m Conţinut: Ciclu de viață al mușchilo subasocia ţ ii sau variante regionale - în mai multe tipuri de habitate. 3. Unui tip de habitat Natura 2000 îi pot cores punde mai m ulte asocia. manual de interpretare a habitatelor natura 2000 din romÂnia manual de interpretare a habitatelor natura 2000 din romÂnia. 104 pages. manual de interpretare a habitatelor natura 2000 din romÂnia manual de interpretare a habitatelor natura 2000 din romÂnia. ershill airam. download pdf Tipuri de ratonii. Familia Raccoon are 11-12 specii, care sunt combinate în 8 genuri. Acesta se încadrează în două subfamilii: animale asiatice și americane. În ultimul caz, acestea sunt speciile de raton care locuiesc în America Centrală și de Sud, o specie a ales America de Nord. Animalul se adaptează rapid la noul habitat, dar.

Familia de lupi include vulpi arctici, vulpi, un lup și un câine de raton. habitat. Oamenii de știință atribuie originea lupului prădătorilor carnivori care trăiau pe planeta noastră cu o sută de milioane de ani în urmă, și cu aproximativ 20 de milioane de ani în urmă câinii au provenit de la lupi Habitat. Okapi preferă altitudini de 500 până la 1.000 m, dar pot fi găsite și mai sus de 1000 m, în partea montană a pădurilor tropicale. Din cauza cantității considerabile de ploaie din aceste păduri, okapi au blana uleioasă, catifelată și impermeabilă Habitat III, the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development, took place in Quito, Ecuador, from 17 - 20 October 2016.. The UN Conferences on Housing (Habitat) are occurring in the bi-decennial cycle (1976, 1996 and 2016). The United Nations General Assembly decided to convene The Habitat III Conference in its resolution 66/207 Conform clasificării CORINE în perimetrul PNMM există următoarele tipuri majore de habitate: 1. Habitate de stâncărie: În compoziţia vegetaţiei saxicole intră o serie de specii adaptate la condiţiile ecologice specifice zonelor stâncoase, cum sunt: Alyssum saxatile, Moehringia grisebachii, Campanula romanica, Dianthus nardiformis.

Nu reușești să scapi de gândaci? Trucul care îți rezolvă

L'Agence nationale de l'habitat est un établissement public placé sous la tutelle des ministères en charge du Logement, du Budget et de l'Economie. Sa mission depuis près de 45 ans est d'améliorer le parc de logements privés existants. L'Anah accorde des aides financières pour travaux sous conditions à des propriétaires occupants, bailleurs et copropriétés en difficulté prezentativă a celor mai importante tipuri de habitate (enumerate în Anexa I a Directivei Habitate) și populații reprezentative de specii ale Europei (enumerate în Anexa II a Directivei Habitate și în Anexa I a Directivei Păsări). Directiva Habitate (92/43/CEE) a fost creată pentru a conser Natura 2000 este o rețea ecologică constituită din situri Natura 2000 de două tipuri: Arii Speciale de Conservare (SAC - Special Areas of Conservation) constituite conform Directivei Habitate și Arii de Protecție Specială Avifaunistică (SPA - Special Protection Areas), constituite conform Directivei Păsări Mai mult de 17 tipuri diferite de ascaris sunt cunoscute, dar numai doua tipuri provoaca dezvoltarea infectiilor helminte - Ascaris lumbricoides, Ascaris suum. 8 Stages of Development by Erik Erikson. Woman wearing helmet using different male work tools. Gender equality. Perioada dezvoltării speciilor Dirofilaria immitis şi D

Siturile Frumoasa au fost desemnate pentru protejarea mai multor tipuri de habitate și specii de mamifere, amfibieni și plante, se arată într-o postare pe pagina de Facebook Valea Frumoasei. Siturile Natura 2000 Frumoasa ROSCI0085 Frumoasa a fost desemnat pentru protejarea a 16 tipuri de habitate de interes comunitar din care 5 prioritare, 26 de specii [ Suprafaţa judeţului este acoperită în proporţie de 60% de ecosisteme naturale şi seminaturale, identificându-se un număr de 38 de tipuri de habitate naturale de interes comunitar care sunt incluse în Anexa I a Directivei Habitate, şi pentru care s-au instituit cele 8 Situri de Importanţă Comunitară De exemplu, o proporție mult mai mare de tipuri de habitate și de specii protejate în temeiul directivelor se regăsește în regiunile mediteraneene, continentale și alpine decât în regiunea atlantică. În plus, unele țări au fost supuse, din punct de vedere istoric, unor niveluri mai ridicate de utilizare intensivă a terenului și.

Tipuri de habitate din siturile Natura 2000 care au

Parcul dispune de mai multe tipuri de habitate, printre care păduri de stejar și carpen, păduri aluviale, cursuri de apă din zonele de câmpie, lacuri eutrofe naturale, distrofice, iazuri și râuri cu maluri nămoloase Situl este amplasat într-o zonă de câmpie cu habitate diversificate semi-naturale, reprezentate de pajiști, păduri de foioase și culturi agricole, intercalate cu mai multe tipuri de zone umede formate din cursuri naturale de apă, canale artificiale, bălţi, lacuri, mlaștini și smârcuri

Papagali Lovebirds: păstrarea acasă, cât de mult trăiesc

Tipuri, habitate naturale de interes comunitar - Podișul

8. Cuprinde 12 tipuri de habitate. În afara de fauna și flora bogată, aveți, de asemenea, posibilitatea de a admira peisaje unice, uluitoare în Delta Dunării. Peisaje au fost clasificate în 12 tipuri de habitate diferite, variind de la zone acvatice adanci pana la păduri ce cresc in zonele cu grinduri. 9 Filmarea a avut loc în data de 14 Aprilie 2017www.stupulcublazoane.wordpress.co Biodiversitatea acestei arii protejate este data de cele sapte tipuri de habitate existente, cu lacuri si mlastini eutrofe, paduri si pajisti aluviale, comunitati de liziera cu ierburi inalte higrofile si multiple cursuri de apa , ne dezvaluie descrierea detaliata a rezervatiei intr-un material publicat la nivelul portalului Romania.

tipurilor de habitate asociate agriculturii este mult mai proastă decât a altor tipuri de habitate: numai 7% din evaluări sunt favorabile, față de 21% în cazul habitatelor neinfluențate de agricultură. Această situație este generată de trecerea către o agricultură mai intensivă, de abandonarea terenurilor și de gestionarea. Acestea cuprind o diversitate de tipuri rare de habitate incluse în Directiva Habitate, precum pădurile de fag vest-pontice, pădurile de luncă, pădurile aluvionare și pădurile mixte riverane, toate acestea constituind habitate importante pentru cuibăritul și odihna liliecilor și

Cele 19 cele mai importante tipuri de ecosisteme. Sunt diferite tipuri de ecosisteme. Acestea sunt clasificate pe baza originii, a tipului de habitat sau a delimitării spațiale. Un ecosistem este format dintr-un set de ființe vii care o locuiesc. Este o unitate biologică funcțională care conține toate ființele vii într-o anumită zonă Parcul National Calimani adaposteste fauna si flora salbatica din partea superioara a calderei Muntilor Calimani, cel mai extins masiv vulcanic din tara. Pornind in drumetie, traseele montane trec prin ecosisteme diferite: paduri de amestec de molid si fag - in defileul Muresului, paduri de molid in bazinul Neagra, paduri de molid in amestec cu.

Nu este de dorit să se utilizeze diferite tipuri de adeziv. De asemenea, poate fi uscat într-un cuptor la temperaturi de până la 50 ° C, dar este preferabilă metoda naturală de uscare. Așezați-l într-un loc uscat și bine ventilat (mansardă ideală). În condiții optime, feriga se usucă complet în 3-5 zile tipuri de habitate naturale prioritare înseamnă habitatele naturale amenințate cu dispariția, prezente pe teritoriul prevăzut la articolul 2 și a căror conservare a devenit o responsabilitate de prim rang pentru Comunitate, având în vedere procentul din aria lor de extindere naturală care intră în teritoriul prevăzut la articolul 2.

SPECII SI HABITATE - Parcul Natural Vacarest

Habitate si Specii - ANP

Plante Si Animale Pe Cale de Disparitie

OLTUL MIJLOCU - CIBIN - HÂRTIBACIU, sit desemnat în anul 2008 pentru specii protejate de pești, pentru existența a două tipuri de habitate de interes european (tufărișuri și păduri de. Romanian. Întrebarea este, bineîneles, cum sunt create aceste tipuri de echipe și de situaii. În cele ce urmează vom explora unele dintre metodele utilizate în cadrul programului Leader și vom încheia articolul cu o serie de concluzii asupra punctelor pe care aceste metode le au în comun

Cele 19 cele mai importante tipuri de ecosisteme. Sunt diferite tipuri de ecosisteme. Acestea sunt clasificate pe baza originii, a tipului de habitat sau a delimitării spațiale. Un ecosistem este format dintr-un set de ființe vii care o locuiesc. Este o unitate biologică funcțională care conține toate ființele vii într-o anumită zonă De aceea, în acest articol să vedem diferitele tipuri de relief geografic și caracteristicile sale principale. Articol relevant: Cele 6 tipuri de ecosisteme: diferitele habitate pe care le găsim pe Pământ Ce numim relief geografic? Înainte de a intra pentru a lua în considerare tipurile de relief care există, este necesar să se ia.

Impact-Tour | Padurea Calugareasca

Ciucaș (sit SCI) - Wikipedi

Diferitele tipuri de animale feline diferă de animalele de companie și cele care trăiesc pe suprafețe mari de pământ, cum ar fi lei și tigri. Provin din rase diferite și au propriile lor caracteristici. Să vedem care sunt principalele grupe elementare de animale feline În natură există diferite tipuri de ecosisteme în funcție de caracteristicile lor și de mediul lor principal. Astăzi ne vom concentra pe a vorbi despre ecosistemele acvatice.Aici găsim tot felul de ființe vii a căror activitate și viață se stabilesc într-un habitat acoperit de apă

Lucrare de licenta ecologie si protectia mediului

Habitate naturale Podișul Nord Dobrogea

Tipuri si forme de turism. Turismul este un fenomen social-economic in continua expansiune, generat de nevoia umana de cunoastere, recreere si recuperare fizico-psihica in conditiile unei civilizatii solicitante, dar cu posibilitati materiale superioare pentru majoritatea populatiei (Pompei Cocean, 1999, p.14).. Resursele turistice reprezinta totalitatea elementelor atractive ale unui. Principalele tipuri de habitate din aria protejata: paduri *** vezi harta comunei din satelit / view the satelite map . Rezervatia Naturala Tatarusi _____ Populated with impressive centennial beech, Tătăruşi Nature Reserve is the place where those who wish peace, coolness and harmony with nature, finds its rightful place.. Habitate naturale ale păsărilor. Și, fără a intra în detalii, putem găsi nenumărate specii, cu mai multe tipuri de tucane, mazăre, pahete etc. Alte părți ale lumii pot fi, de asemenea, incluse cocoșele, cum ar fi pahete, provin din.

Habitate - Parcul National Buila-Vanturarit

Sarpele de apa. Areal: Raspandit in Europa de Sud, Centrala, Peninsula Balcanica, Asia Mica, Asia Centrala. Habitat: Acvatic Hrana: Animale mici, acvatice Marime: Talia variază de la 20 de centimetri (puii) si pana la un metru. Culori: Abdomenul tarcat (galben-portocaliu cu negru). Reproducere: Depune oua Tipuri de habitate prezente în sit i evaluarea sitului în ceea ce le prive te 91Y0 Pduri dacice de stejar i carpen 35 A C A B 9130 Pduri de fag de tip Asperulo-Fagetum 4,2 B C B B 9170 Pãduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum 3 A C A refacerea tipului de habitat 91Y0 - Păduri dacice de stejar şi carpen distrus de cariera de. Habitatul uman. Habitatul uman reprezintă ansamblul teritoriului amenajat în care omul locuieşte şi îşi desfăşoară activităţile vitale, economice şi sociale. În sensul său cel mai larg, este sinonim cu oicumena.. Prin dimensiuni, natura şi specificul activităţilor desfăşurate, se diferenţiază două tipuri principale: habitat rural şi habitat urban În lume există aproximativ 4740 specii de broaște. Broaștele se găsesc pe toate continentele, cu excepția Antarcticii. Mai mult de 120 de specii de broaște au dispărut din 1980. Mai mult de 90 de specii de broaște trăiesc în Statele Unite. Broaștele au o varietate de culori ale pielii, formațiuni osoase și capacități de sunet

Comisioane şi dobânzi. Exemplu reprezentativ valabil la data 01.07.2021, calculat pentru creditul HABITAT, în valoare de 220.000 Lei, acordat pe 30 de ani și rambursat în 360 de rate lunare egale, cu încasarea venitului în cont BRD: dobândă fixă de 5,60%, DAE 6,35%, valoarea primei sume lunare de plata 1.361,98 lei, ulterior descrește ca urmare a diminuării primei de asigurare. Exemple de habitate animale - Polar, deșert, arctic, pădure tropicală, Regiunea Polară ANIMAL 1 ANIMAL 2 ANIMAL3 Pădure Tropicală Urs Polar Balenă Beluga Există milioane de tipuri diferite de organisme vii în lume. De-a lungul unor perioade lungi de timp, lucrurile vii au evoluat, adaptându-se să supraviețuiască în diferite.

Aythya nyroca – raţa roşie/rața cu ochi albi | Podișul

Home [www.naturafrumoasa.ro

Traseul tematic Povestile Macinului, cu plecare din localitatea Greci, iti permite sa intalnesti diferitele tipuri de habitate din zona, sa admiti flora extrem de rara din Rezervatia Moroianu si fauna de importanta europeana precum Testoasa Dobrogeana sau Gusterul Dobrogean. Cele mai frumoase trasee montane aproape de Bucuresti Stana Regala, Sinai de habitate şi specii pentru a găsi varianta optimă de stocare atât pentru etapa de (ex. Pe tipuri de date sau câmpuri mandatorii) încărcarea şi afişarea măsurătorilor GPS funcţii de editare avansată: autocomplete polygon ,split linesi undo/redo B.1. Date privind ariile naturale protejate de interes comunitar: suprafață, tipuri de ecosisteme, tipuri de habitate și speciile care pot fi afectate prin implementarea planului 42 B.2. Date privind prezența, distribuția, mărimea populațiilor și ecologia speciilor de intere Tipuri de habitat. Gama habitatelor variază de la deșerturi calde și uscate până la medii arctice înghețate. Estuarele, junglele, munții, câmpiile și coastele oferă facilități perfecte pentru păsările care trăiesc în ele. Un habitat nesănătos

Bacillus - Wikipedi

În ciuda împărtășirii acestei caracteristici, există diferite tipuri de veșnic verzi. Copaci largi veșnic verzi Aici sunt grupate ficus și câțiva pomi fructiferi precum portocaliu, dar și magnolie, salcie, stejar, măslin sau eucalipt , toți copacii cu frunze largi, care sunt, de asemenea, în general generoase ca dimensiune Geografie padurea ecuatoriala 1. Padurea ecuatoriala• este o pădure care este totdeauna verde• se găseşte în zonele calde şi umede ale tropicelor la o altitudine mică• umezeala este factorul principal care influenţează distribuţia pădurilor ecuatoriale, deşi alţi factori, cum ar fi solurile, pot fi importante.• precipitaţiile anuale sunt în medie între 1,500 - 4,000 mm. Unica deltă din lume declarată rezervaţie a biosferei, Delta Dunării, este un adevărat muzeu viu al biodiversităţii care cuprinde 30 tipuri de ecosisteme, 5.137 de specii din care 1.689 specii de floră şi 3.448 specii de faună - şi una dintre cele mai mari zone umede din lume, habitat ideal pentru păsările de apă Tipuri de rezervații naturale. și este situată între localitatea 2 Mai și granița cu Bulgaria. În rezervație se regăsesc toate tipurile de habitate, o gamă variată de specii rare sau chiar aflate pe cale de dispariție și mai mult de 250 de specii de floră și faună maritimă

(PDF) Habitate de pajisti din Romania Oana Comanici

Rede social educativa onde os alunos se ajudam uns aos outros com as lições de casa, trocam conhecimento, estudam em grupo e fazem amizades. 1. Entrar. Cadastrar. 1. Entrar. Cadastrar. Faça sua pergunta. moraesgabriel326 moraesgabriel326 28.09.2020 Geografia Ensino superior Cite três curiosidades naturais ou humanas relativas Plantele de mangrove sunt specii de plante halofite (tolerante la sare), dintre care există mai mult de 12 familii și 80 de specii în întreaga lume. O colecție de arbori de mangrove dintr-o zonă constituie un habitat de mangrove, mlaștină de mangrove sau pădure de mangrove Informațiile de pe site sunt de referință și sunt furnizate pentru discuții pentru o gamă largă de cititori. Pentru întrebări cu privire la funcționarea site-ului, vă rugăm să trimiteți un e-mail: chinawebteam2014@gmail.co

Surse de informatii; Tipuri de informatii text; Tipuri de documente legale; Categorii documente; Habitate de interes comunitar; Habitate Arii Protejate; Coduri lista rosie; Tipuri incadrari habitate; Tipuri fisiere prj; Digitizare imagini. Situri; Arii protejate; Audit. Sesiuni; Operatii; Rapoarte Actualizari. Actualizare conform limitelor. Nicaragua capitala. Nicaragua (/ ˌ n ɪ k ə ˈ r ɑː ɡ w ə,-ˈ r æ ɡ-,-ɡ j u ə / (); Spanish: [nikaˈɾaɣwa] ()), officially the Republic of Nicaragua (Spanish: República de Nicaragua (help · info)), is the largest country in the Central American isthmus, bordered by Honduras to the northwest, the Caribbean to the east, Costa Rica to the south, and the Pacific Ocean to the southwes Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 29 noiembrie 2007 Propunerile pentru desemnarea unor noi arii naturale protejate de interes naţional se vor face ţinându-se cont de următorul normativ de conţinut al documentaţiei. A. Criterii de selecţie care stau la baza desemnării unor arii naturale protejate Criteriile care se au în vedere în procesul de selecţie a unor zone pentru a. Refuzul de a furniza datele solicitate determină imposibilitatea utilizării sistemului. Persoana ale cărei date cu caracter personal sunt furnizate beneficiază de dreptul de a fi informată, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supusă unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei Scopul desemnării acestui sit este acela de a contribui semnificativ la menținerea sau readucerea la o stare favorabilă a 4 tipuri de habitate și a unei specii de interes comunitar. Habitatele și speciile pentru care a fost desemnat situl sunt