Home

Elemente de limba si de stil in textul literar

elemente de limbă şi de stil în textul literar; figurile de stil, versificaţia; - categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) şi neflexibil Matematică Limba şi literatura român Textul literar, personajele, elemente de vocabular și de scriere corectă . Consolidarea cunoștințelor referitoare la textul literar, textul informativ personajele, elemente de vocabular și de scriere corectă. modelaj si constructii plane. Propus de: baghii Pornind de la citirea celor 6 texte afișate în aplicația Sway (se dă linkul), realizați un avizier virtual cu titlul Textul literar și textul nonliterar. Particularități și exemple, folosind aplicația Padlet în care veți scrie, pe baza observațiilor, particularitățile textului literar și textului nonliterar sub. ELEMENTE DE ANALIZĂ A MOTIVULUI LITERAR ÎN TEXTUL POETIC Şimilovici Vasil

De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat sau la prima vedere, motivarea apartenenţei la un gen literar sau la o specie literară), reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea. 2 NOTĂ DE PREZENTARE Importanţa studierii limbii şi literaturii române pentru elevii din cadrul Programului A doua şansă - învăţământ secundar inferior Limba română este importantă pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi emoţională şi trebuie văzută ca un element cheie pentru învăţarea în toate domeniile Semne de punctualie: punctul, virgula, doui puncte, ghilimelele, linia de dialog, semnul intrebdrii, semnul exclamdrii, cratima, punctul gi virgul4 Valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lerical gi morfosintactic) intr-un tert dat; elemente de limbd Ei de stil in textul literar; figurile de stil, versificaIi 4.1 Redactarea de propozitii de 5‑7 cuvinte, corect pozitionate din punct de vedere gramatical, folosind semnele ortografice si de punctuatie. Scrierea despre textul literar sau nonliterar. Transformarea dialogului in naratiune. Rezumatul. Povestirea. Reguli de scriere; Punctuatia. Semnele de punctuatie: << >>

Textul literar in versuri. Compuneri si teste, de: Elena Sandu. Adresata elevilor din clasele a VII-a si a VIII-a, lucrarea este structurata in acord cu actuala programa scolara, tipurile de texte literare prevazute a fi studiate in gimnaziu, programa pentru tezele cu subiect unic, precum si standardele care trebuie atinse de participantii la concursurile nationale de limba si literatura romana text literar; elemente de limb ă şi de stil în textul literar; figurile de stil, versifica ţia; - mijloacele interne de îmbog ăţire a vocabularului, familia de cuvinte; prefixoidele*, sufixoidele*; mijloacele externe de îmbog ăţire a vocabularului Programe şcolare de limba şi literatura român ă pentru clasele a V-a - a VIII-a

- de a identifica si de a explica apartenenta unor elemente de expresivitate la diferite niveluri • scrierea despre textul literar - povestirea , rezumatul ; Invatarea prin cooperare la limba romana . II . Curriculumul de limba si literatura romana in invatamantul prima 3.2.relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor, plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia; 3.3.recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari, in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte 1.1 dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinte date dovedirea intelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinse date elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia; - categorii morfologice specifice partilor de vorbire (conform programelor scolare pentru. TEXTUL FICTIONAL (LITERAR): realitate —> imaginatie —> text. TEXTUL FICTIONAL particularizeaza comunicarea artistica, pentru ca in el se recunoaste originalitatea reflectarii lumii inconjuratoare de catre creatorul operei artistice (populare sau culte). In text se manifesta functia poetica a limbajului, prin excelenta reflexiv, intrucat.

Textul literar, personajele, elemente de vocabular și de

  1. Exemplu de text artistic (beletristic) < A părut o figură foarte vie a mişcării noastre lite­rare, un temperament original, amestec de boem şi dandi, purtător de steag al tendinţelor de înnoire în lirica românească, după Macedonski, Ştefan Petică şi Iuliu Săvescu, înaintaşii cărora le-a adus uneori omagiul său. Nimeni din câţi l-au cunoscut, l-au auzit citindu-şi.
  2. Pastelul este o specie a genului literar liric in care se prezinta un tablou din natura. Caracteristici. 1) Prezenta limbajului artistic expresiv reprezentat de figuri de stil si imagini artistice. 2) Valorifica descrierea de tip tablou ca modalitate de expunere prin folosirea perechii substantiv+adjectiv
  3. Produsul Limba si literatura romana. Caiet de lucru pentru clasa a VI-a se bucura de un succes deosebit in randul clientilor Rentrop & Straton, continand informatii importante. Gasesti pe www.rs.ro toate precizarile: continutul si sumarul, ofertele promotionale, formatul fizic si alte informatii utile
  4. Notiuni de teorie Lecturä. Redactare. Comunicare oralä . Elemente de constructie a comunicärii . Interculturalitate Lecturä TEXTUL Textul literar este produsul imaginatiei unui scriitor, având drept scop sensibilizarea cititorului. El apartine literaturii si creeazã o lume imaginarã, bazatä pe emotie. Träsäturi

elemente de limbă şi de stil în textul literar; figurile de stil, versificaţia; - categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor şcolare pentru clasele a V-a - a VIII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul/ articolul, pronumele, numeralul De asemenea, sarcinile de lucru vor avea in vedere evaluarea competentelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentata a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere, motivarea apartenentei la un gen literar sau la o specie literara), reflexive si imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor. Pentru a veni in sprijinul elevilor care sustin examenul de Capacitate, ziarul -Curentul- va pune la dispozitie, in acest spatiu, toate reperele care trebuie urmarite in abordarea probelor acestui -prag- important spre un liceu de elita. Astfel, pana la data in care incepe examenul de Capacitate, in fiecare sambata, va vom oferi cat mai multe [

Textul literar. Textul nonliterar. Particularități și ..

Trasaturile textului literar. - textul literar are caracter fictional, fiind rezultatul imaginatiei unui autor. - are scop estetic, caci trezeste in sufletul cititorului sentimente si emotii. - se caracterizeaza prin expresivitate, obtinuta prin utilizarea imaginilor artistice si a figurilor de stil, explorandu-se indeosebi sensurile. 8 3 Citește textul următor. Anul acesta se împlinesc 100 de ani de la nașterea unui mare scriitor pentru copii - Roald Dahl. Cu siguranță, voi ați citit deja Matilda, Vrăjitoarele, James și piersic clasa a ix a limba si literatura romana, textul literar vs textul nonliterar eugisim 23 07 2017, limba i literatura romn clasa a viii a 100 de teste, oxford university press photocopiable unit 2 test, textul literar textul nonliterar proiecte ro, brainstormingul n receptarea textului nonliterar edict, tipuri de texte limba i literatura romn. Pe linga numeroase informatii privind structura operei literare, figurile de stil, imaginile artistice si realizarea compunerilor avind ca suport un text literar in versuri, in volum sint incluse teste ai caror itemi vizeaza cunostintele de limba romana, notiunile de teorie literara si alcatuirea unor compuneri - valori expresive ale nivelurilor limbii (fonetic, lexical si morfosintactic) intr-un text dat; elemente de limba si de stil in textul literar; figurile de stil, versificatia; - categorii morfologice specifice partilor de vorbire (conform programelor scolare pentru clasele a V-a - a VIl-a): partile de vorbire flexibil

unor elemente de teorie și istorie literară, precum și paradigme în textul de analizat . Exerciții de traducere și retroversiune . capacitatea de ilustrare si de identificare a acestora. Eseu pe o temă de literatură și/sau civilizație aleasă dintr-u Distingerea textului literar de textul nonliterar se realizeaza functie de cele patru categorii fundamentale ale literaturii/conditii ale literaritatii: mimesisul, expresivitatea, receptivitatea si retorica (cf. Heinrich F. Plett)

Elemente De Analiz a Motivului Literar N Textu

2.4. Identificarea şi analiza elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic - titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică - sugestie şi ambiguitate - imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodi Analiza a două elemente de compoziţie şi/sau de limbaj se realizează justificând relevanţa acestora pentru textul respectiv; A se evita schematismul în comentarea celor două imagini/idei poetice din textul liric, a celor două episoade/secvenţe narative relevante (diferite!) pentru tema textului narativ sau pentru trăsătura. romana limba si comunicare, limba i literatura romn clasa a viii a 100 de teste, textul literar definitie si trasaturi temalaromana ro, text nonliterar wikipedia, lectia 2 textul nonliterar, text fictional nonliterar exemplu, proiect textul literar textul nonliterar lt litere 387698, textul literar textul nonliterar, ma puteti ajuta si pe mine.

Lectie online Limba Romana, clasa a VIII-a. Termenul liric vine de la denumirea instrumentului muzical numit lira. Aceasta era insemnul lui Apollo, zeul luminii, al muzicii si al poeziei la greci. Genul liric cuprinde operele literare in care predomina exprimarea unor gânduri, stari, sentimente ale autorului prin intermediul eului liric Pe linga genuri si specii literare, autori canonici cu textele lor reprezentative, curente si doctrine literare, notiuni de estetica etc., volumele includ elemente de specialitate noi, inca neexplorate pe piata cartii didactice, pe care le impune noua programa de bacalaureat

(Doc) Disciplina Limba Și Literatura Română Evaluare

MINISTERUL EDUCATIEI Sl CERCETARIISERVICIUL NATIONAL DE EVALUARE Sl EXAMINARELIMBA Sl LITERATURA ROMANAPROGRAMA PENTRU EXAMENUL DE BACALAUREAT-2007I. STATUTUL DISCIPLINEI DE EXAMENPrin ponderea sa reflectata in prezenta celor doua probe obligatorii, scrisa si orala, limba si literatura romana ocupa un loc important in structura examenului de bacalaureat de comunicare oralã în limba românã 1. PRECIZÃRI METODOLOGICE Examenul de bacalaureat, organizat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 4923/ 29.08.2013, emis de MECT, include proba A de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română. Stabilirea nivelului de competenţă lingvistică în 4.1.manifestarea creativitatii si originalitatii prin folosirea textului literar in activitatile cu copiii; 4.2.relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor, plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia; 4.3.recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al.

OLIMPIADA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ - GIMNAZIU - 2007 PROGRAMA Scrierea despre textul, literar sau nonliterar: rezumatul, povestirea, aprecieri sumare referitoare la texte lirice şi epice. C. Elemente de construcţie a comunicării: 1. Lexicul. Familia lexicală (numai cuvintele obţinute prin derivare), câmpuri lexicale. 20. Scrie ideile principale şi ideile secundare din textul de mai sus. 21. Exprimă-ţi punctul de vedere asupra următoarei idei din textul dat []. 22. Transcrie n cuvinte folosite cu sens figurat/ sens propriu, în textul de mai sus. B. Limba română ( recunoaşterea şi operarea cu elemente de fonetică, de vocabular B. Limba romana (recunoasterea si operarea cu elemente de fonetica, de vocabular, de morfologie, de sintaxa a propozitiei si a frazei, avand ca suport un text oferit candidatului). Cerintele formulate vizeaza selectarea, aplicarea, constructia, analiza, compararea si interpretarea unor fapte de limba, precum si redactarea unor enunturi Lectură − Textul narativ literar - în proză, în versuri • Instanţele comunicării narative: autor, narator, personaje Elemente de interculturalitate − Valori etice în legendele popoarelor semantice de bază, din limba română standard, pentru exprimarea corectă a intenţiei comunicativ MureDisciplina: Limba i literatura romnAnul colar: 2012-2013Profesor: Roman CarmenNr. de ore/sptmn: 5. COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare . 2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat . 3

Limba si literatura romana programa titularizare P. Download. Limba si literatura romana programa titularizare P. Belciu Corina. Anexa 2 la OMECTS nr. 5620/ 11.11.2010 CENTRUL NAłIONAL DE DIRECłIA GENERALĂ EDUCAłIE EVALUARE I ÎNVĂłARE I EXAMINARE PE TOT PARCURSUL VIEłII CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/ CATEDRELOR. Sinteze de limba și literatura română pentru titularizare 2021. Lucrarea este o sinteză utilă pentru pregătirea temeinică a examenului de titularizare la limba și literatura română. Conține explicatii justificative si argumente utile pentru reușita la examen. Materialele pot fi descărcate imediat după efectuarea plății

Scris cu ajutorul unui limbaj expresiv, ce cuprinde imagini artistice, create cu ajutorul figurilor de stil - Elemente de bază ale textului literar. Orice text literar cuprinde o serie de elemente care facilitează transmiterea corespunzătoare a unuia sau mai multor mesaje centrale. Printre acestea se numără: a. Cuvinte-chei Materia din clasele V-VIII pe care elevii de clasa a VIII-a trebuie să o pregătească pentru Simularea din 11 martie 2019 de la Evaluarea Națională a fost stabilită încă din 2014 de către Ministerul Educației.Până acum conținuturile date la examen nu au fost modificate. În premieră, însă, anul acesta susțin Simularea EN și elevii de la clasa a VII-a - elemente de limbă și de stil în textul literar; - figurile de stil, versificația; - categorii morfologice specifice părților de vorbire (conform programelor școlare pentru clasele a V-a - a VIII-a): părțile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele

George Bulbuc, si el pretendent la mana Anei, ii spune lui Vasile Baciu de intalnirea secreta dintre Ion si fiica sa, iartatal fetei, beat fiind, il bate pe Ion pana cand satenii sar in ajutorul barbatului. Banuind implicarea lui George, Ion provoaca o incaierare la carciuma, invocand un alt pretext, si castiga Cerinta (de regula) este formulata în termeni evaluativi, dar poate fi citita si în registru instructiv, pentru ca formularea este în asa fel realizata, încât strecoara elemente informative de cele mai multe ori, cerintele (chiar daca nu vor fi rezolvate) contin o trainica si utila sursa de informatie (V. N. fonetic limba de predare germană ca limbă maternă figuri de stil, elemente de versificaţie) şi dramatic (subiect, compoziţie, personaje, limbajul textului dramatic); Perioada postabecedară si receptarea textului literar în clasa a II-a. Criterii de selecţie a textelor. Demersuri didactice în înţelegerea şi interpretarea textelo ghilimelele, linia de dialog, scanul intrebärii, semnul exclamärii cratima, punctul si v.rúdla, linia de pauzä' semne ortografice: cratima, v :pnctul. valori expresive ale mvenüilor limbii (fonetic lexical si morfosintactic) într-un text Cat; — elemente de limbä si stil în textul literar; figurile de stil, versir.rca!ia

Descriere - Evaluare nationala 2016. Limba si literatura romana. Teme de recapitulare si aprofundare, modele de teste [LR-EVN2016] Lucrarea de fata are ca scop principal atingerea competentelor, vizate de Programa pentru Evaluarea Nationala, fiecareia dintre acestea fiindu-i destinat un capitol special normelor de ortografie și de punctuație - 1 punct 6 puncte 5. prezentarea unei trăsături morale a lui Șerban Cioculescu, așa cum reiese din textul dat (de exemplu: interes pentru studiu, respect etc.): prezentare adecvată și nuanțată - 4 puncte/abordare schematică, ezitantă - 2 puncte/încercare de prezentare - 1 punct 4 punct Programa noua - Test rezolvat limba si literatura română titularizare învățători 2021 - Teste rezolvate examenul de titularizare învățământul primar - Testul nr. 2Limba și literatura română (30 de puncte) 1. Se dă textul: Casa noastră e ultima de pe ulița Vălenilor, la marginea satului, chiar lângă temeteul* vechi

Limba Şi Literatura Român

De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat la prima vedere, motivarea apartenenţei la un gen literar sau la o specie literară), reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea. 1. 1. Situatia de comunicare. Elemente si functii 15 1. 2. Scopurile comunicarii. Tipologia situatiilor de comunicare verbala 20 2. TEXTUL. TIPURI DE TEXTE 22 2. 1. Cuvantul si enuntul. Textul si contextul 22 2. 2. Textul literar si textul nonliterar. Texte de granita 23 2. 3. Particularitati de structura si de compozitie ale diferitelor tipuri. Site-ul oficial al SCOLII Frasinet,Judetul Calarasi prezinta informatii despre orar, cadre, concursuri si contact. Programa 2015 - Limba si literatura romana SCOALA Frasinet Calaras

Programe Scolare Limba Si Literatura Turca Clasa a V-a - a

Editura Taida Iasi Culegere de Limba si literatura romana pentru clasa a V-a [978-606-514-194-0] - Respectand Programa scolara de limba si literatura romana pentru clasa a V-a, lucrarea de fata se doreste a fi un util, placut si comod instrument de lucru pentru elevii de clasa a V-a, indiferent de manualul pe care profesorul il alege pentru studiu la clasa Textul descriptiv poate fi un text literar de tip tablou sau portret, caracterizat prin subiectivitate și printr-o expresivitate sporită , sau de tip nonliterar, descriind un anumit aspect al realității într-un limbaj obiectiv, impersonal și prin acumularea unei sume de detalii. Textul narativ este de obicei un text literar epic în care.

stil de a privi textul literar. Noi prezentăm elevilor direcţii de abordare a literaturii, elementele-cheie pentru înţelegerea şi interpretarea textului, aplicaţii ale cunoştinţelor de teorie literară. Oferim, într-un stil limpede, fişe de lectură structurate atent, care pot fi adaptate de profesori în funcţie de nivelul clasei 7 GENUL LIRIC Genul literar: liric (eul liric/eul poetic; stil confesiv; expresivitatea limbajului → figuri de stil, imagini artistice, elemente de versificaţie, semne de punctuaţie); teme şi motive literare. → cântec prelungsau cântec lung - denumiri din Oltenia, (cf. Dicţionarului de ter - meni literari, Editura Academiei, Bucureşti, 1976);.

Textul literar in versuri

  1. Conceptul de curriculum la disciplina Limba și literatura română scrierea despre textul literar: texte interpretative (analize şi comentarii literare, plinătății și coerenței sistemului de elemente ale limbajului poetic: forma, struc-tura, figurile de stil, versificația;.
  2. relevarea unor cai si mijloace de stimulare a creativitatii copiilor, plecand de la modelele oferite de operele literare cunoscute de acestia; 4.3. recunoasterea unor probleme de limba si adaptarea acestora la nivelul de intelegere al copiilor prescolari, in vederea formarii la acestia a unei exprimari corecte. Continuturi: 1.1 - Literatura roman
  3. Limba şi literatura român ă - clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului 2 NOT Ă DE PREZENTARE Disciplina Limba şi literatura român ă are un rol deosebit de important în formarea personalit ăţii elevilor, în formarea unor deprinderi şi abilit ăţi necesare pentru a le asigura accesul post şcolar la înv ăţarea pe toat ă durata vie ţii şi integrarea activ ă într-o.
  4. coala: I-VIII Nr 2 Sebe-Rhu Disciplina: Limba i literatura romn. Profesor: Flma Marina Nr. de ore/sptmn: 5 COMPETENE GENERALE, SOCIALE I CIVICE. 1. Receptarea mesajului oral n diferite situaii de comunicare. 2. Utilizarea corect i adecvat a limbii romne n producerea de mesaje orale n situaii de comunicare monologat i dialogat 3
  5. - Limba si literatura romana, Manual pentru clasa a XII-a, Editura ART, 2008. Limba si literatura romana, Manual pentru clasa a XII-a, Editura Corint, 2008. - George Calinescu, Istoria literaturii romane de la origini pana in prezent, Editura Minerva, Bucuresti, 1982

Modele de subiecte Limba romana Evaluare Nationala

elementelor de compoziţie şi de limbaj în textul poetic - titlu, incipit, relaţii de opoziţie şi de simetrie, elemente de recurenţă: motiv poetic, laitmotiv, simbol central, idee poetică - sugestie şi ambiguitate - imaginar poetic, figuri semantice (tropi); elemente de prozodie - poezie epică, poezie liric Figuri de stil Elemente de versificaţie Textul literar Textul nonliterar Noţiuni fonetice Limba si literatura romana, caietul elevului pentru clasa a V-a (Florentina Samihaian) 24,00 lei. vezi detalii rapid. Limba modernă 2 - Limba franceză +CD. Manual pentru clasa a 5-a

Video: Limba Romana » Blog Archive » TEXTUL FICTIONAL/NONFICTIONA

Stilurile functionale

valorile stilistice ale nivelului fonetic într-un text literar; elemente de limba si de stil în textul literar; figurile de stil, versificaţia. Continuturi 1. Lectura versul liber; scrieri SF; ziarul/revista, anecdota, gluma. 2. Practica raţională şi funcţională a limbi Subiectele si Baremul de la examenul scris de Limba si literatura romana - sesiunea speciala a Bacalaureatului 2013 - ilustrarea a patru elemente de structura si de compozitie ale romanului psihologic studiat, semnificative pentru analiza relatiei dintre cele doua personaje (de exemplu: actiune, conflict, relatii temporale si spatiale. Evaluare nationala 2017 limba si literatura romana consolidare notiuni teoretice si aplicatii, ghid care privesc domeniul limba română (Elemente de construcţie a comunicării), se are în. Din soseaua care vine de la Carlibaba, intovarasind Somesul cand in dreapta, cand in stanga, pana la Cluj si chiar mai departe, se desprinde un drum alb mai sus de Armandia, trece raul peste podul batran de lemn, acoperit cu sindrila mucegaita, spinteca satul Jidovita si alearga spre Bistrita, unde se pierde in cealalta sosea nationala care coboara din Bucovina prin trecatoarea Bargaului

Programa de concurs vizeaza elemente de limba si literatura adecvate fiecarei categorii de varsta. SECTIUNEA II - Comunicari metodico stiintifice . Lucrarea va consta intr-un material electronic , document Word, PPT (maxim 15 slide -uri), care sa respecte tema propusa Programa pentru olimpiada de limba si literatura romana gimnaziu- 2006 1. R O M Â N I A MINISTERUL EDUCA IEI ŞI CERCETĂRII Direc ia Generală pentru Învă ământ Preuniversitar Str. Gen. Berthelot Nr.28-30, sector 1, Bucureşti Tel./fax 3135547 APROB SECRETAR DE STAT Cecilia Paloma PETRESCU Avizat Director General Liliana PREOTEASA Către Inspectoratul Şcolar al Jude ului/ Municipiului. Din punct de vedere pragmatic, diferenţa dintre limba vorbită şi cea literară constă în funcţia îndeplinită de fiecare. Limba vorbită are o funcţie precisă de comunicare a unor conţinuturi în lumea reală, pe când limba literară are o funcţie estetică şi scoate conţinutul operei din lumea realităţii(Wellek, Warren, 1967, 49) prilej de aprofundare şi verificare a cunoştinţelor de limba şi literatura română, de exersare a stilului literar şi încurajare a creativităţii şi originalităţii. Elevii îşi pot clarifica aspecte privind gradul de formare a competenţelor de comprehensiune, de comunicare, de analiză şi de argumentare, de interpretare a unor. Paralelism intre Sonet de Mihai Eminescu si Sonet de George Bacovia.. Referat bacovia sonet punctuatia. Lacustra de George Bacovia, 7. 1 I.C. Chiţimia, Două poezii, două lumi poetice: M. Eminescu, Mai am un singur dor şi fost în strânsă legătură: motive literare escatologice şi apocaliptice, conflictul Sonet

September 12th, 2020 - Literar vs nonliterar Dac? în textul literar rolul central îl joac? fic?iunea phantasia care prelucreaz? elementele realit??ii mimesis în textul nonliterar se oglindesc exclusiv elemente ale realit??ii obiective Scopul textului literar este de a emo?iona de a produce pl?cere estetic? scopul textului nonliterar este de. Textul literar in versuri. Compuneri si teste la un gen/o specie literara - Compunerea de caracterizare a unui personaj literar dintr... compunerilor avind ca suport un text literar in versuri, in volum sint incluse teste ai... caror itemi vizeaza cunostintele de limba romana, notiunile de teorie literara... Pret: 24.95 RO

Lectură - Textul epic. Narativul literar. Personajul. Mijloace de caracterizare - Textul dramatic și arta spectacolului • Autor, personaj dramatic • Rolul indicațiilor scenice • Rolul dialogului • Actori, decor, costume, lumini, muzică - Dialogul în textul scris și în spectacol - Dialogul în textul nonliterar (interviul IV. EXEMPLE DE CERINTE/ ITEMI (conform Ghidului de evaluare - Limba si literatura romana, S.N.E.E., 2001, Editura Aramis) A. intelegerea textului (text la prima vedere/ nestudiat la clasa) Se vor evalua abilitati, deprinderi, elemente de competenta etc, vizand capacitati de receptare a mesajului scris, prevazute de prezenta programa Times New Roman Arial Wingdings Calibri Comic Sans MS Monotype Corsiva Reporting Progress or Status 1_Reporting Progress or Status LIMBA SI LITERATURA ROMANA Bacalaureat Diapozitivul 2 II. Prezintă 2 elemente de structură şi de compoziţie : 3. Tehnici şi structuri argumentative: 4

Elemente de teorie literara (#2)-Genuri si specii literar

Tipuri de texte Textul este o succesiune ordonată de cuvinte, propoziţii, fraze prin care ni se comunică idei. Textul narativ (literar şi nonliterar) Presupune o succesiune de evenimente desfurate în timp ăşi ş spaţiu. Accentul într-un text narativ cade pe ce se întâmplă. Drept urmare, există și multe texte nonliterare narative. August 15th, 2020 - Acest proiect trateaza Textul literar textul nonliterar Mai jos poate fi vizualizat un extras din document aprox 2 pagini Arhiva contine 1 fisier docx de 11 pagini Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce ti trebuie pentru documentarea ta il poti descarca Ai nevoie de doar 4.

de programa [colar\, ci [i cele de curriculum extins - vizate cu deosebire `n subiectele diverselor com-peti]ii la limba [i literatura român\ - care se reg\sesc `n programele olimpiadelor, ale concursurilor [i ale centrelor de excelen]\ din ]ar\. Dincolo de aceasta, elevul de liceu va g\si `n lucrarea de fa]\ un ghi Subiectele integrale de la examenul de Limba si literatura romana - Profil Uman Subiectele de la examenul de Limba si literatura romana - Profilul Umanist de la filiera teoretica si Profilul Pedagogic de la Filiera vocationala Varianta 4. Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. Timpul de lucru efectiv este de 3 ore ISBN: 9786064702746. Categorii: Carte Scolara, Limba romana, Gimnaziu, Culegeri si caiete auxiliare, Manuale scolare, Clasa a VI-a, Niveluri educationale. Instrumentul practic 100% care rezolva dilemele de limba si literatura romana. Gandit si alcatuit de profesori cu indelungata experienta pedagogica - Florina Streinu si Irina Draganescu.

Limba şi literatura română BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE Simulare − câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de structură, de compoziție și/sau de limbaj, semnificative pentru textul narativ studiat 2 x 3 puncte = 6 puncte analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul narativ studia Bacalaureat limba si literatura romana 2017 tipuri de subiecte la limba si literatura romana daniel Argumentare Ca Textul Este O Descriere Literara >>>>> DOWNLOAD . Cand persoana apare intr-o opera literara , ea devine personaj literar . Deci portretul este imaginea unei persoane ori a unui personaj literar si poate sa apartina Argumentarea apartenenţei textului Cartoful, la categoria textelor nonliterare:.. 1.1 dovedirea înţelegerii unui text literar sau nonliterar, pornind de la cerinţe date unui text complex, în care să îşi exprime puncte de vedere argumentate, pe. argumentare c un text este literar meditatii la romana, textul literare amp si. Mai exact, la subiectul I, elevii nu vor mai avea de raspuns la un set de cerinte care sa evalueze cunostintele de fonetica, vocabular, elemente de prozodie. Textul liric de la partea I a fost inlocuit cu unul non-literar, acum punandu-se accent exclusiv pe competentele de intelegere a textului - elemente de limbă i de stil în textul literar; - figurile de stil, versificaţia; - categorii morfologice specifice părţilor de vorbire (conform programelor colare pentru clasele a V-a - a VIII-a): părţile de vorbire flexibile (verbul, substantivul, articolul, pronumele, numeralul, adjectivul) i neflexibile (adverbul